Gå direkt till innehåll

Kategorier: leverantörskedjor

Undermåliga arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar som odlar druvor till vin som säljs på Systembolaget

Undermåliga arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar som odlar druvor till vin som säljs på Systembolaget

Hot om våld, undermåligt boende, diskriminering av fackligt engagerade arbetare, giftiga bekämpningsmedel som inte används på ett säkert sätt och låga löner – det är vad arbetare vittnar om i den rapport som Swedwatch gjort ihop med ILRIG, när det gäller arbetsförhållanden på vingårdar i Sydafrika. Gårdarna är kopplade till producenter vars viner säljs bland annat på Systembolaget.

Swedwatchs uppmaningar till regeringen i samband med CONCORDs Barometer 2024

Swedwatchs uppmaningar till regeringen i samband med CONCORDs Barometer 2024

Skynda på lagar som ska förmå företag kan ta ansvar, skynda på arbetet med hållbar upphandling, säkerställ att statliga bolag inte medverkar till att mänskliga rättigheter eller miljö påverkas negativt och höj er röst till försvar för människorättsförsvarare och miljörättsförsvarare. Det är de rekommendationer som Swedwatch ger till regeringen i samband med att årets upplaga av Barometern släpps.

Swedwatch: Äntligen en politisk överenskommelse om en EU-lag gällande företagsansvar – men den hade kunnat vara ännu starkare

Swedwatch: Äntligen en politisk överenskommelse om en EU-lag gällande företagsansvar – men den hade kunnat vara ännu starkare

Swedwatch välkomnar att en politisk överenskommelse nu äntligen har klubbats i EU när det gäller innehållet i den kommande EU-lagstiftningen om företagsansvar gällande mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD). Samtidigt saknas flera viktiga element. Till exempel kommer inte finansiella aktörer att omfattas fullt ut vilket är oerhört problematiskt.

Swedwatch kommenterar Expressens granskning om svenska bolags kopplingar till Rysslands krig mot Ukraina

Swedwatch kommenterar Expressens granskning om svenska bolags kopplingar till Rysslands krig mot Ukraina

Ryssland har varit inblandat i flera väpnade konflikter de senaste åren. Ett företag som gör affärer med landets vapenindustri löper stor risk att produkterna används i dessa krig. Det här visar på vikten av att företag aktivt arbetar för att säkerställa att deras verksamhet inte kan kopplas till påverkan på mänskliga rättigheter - inte minst i handel med högriskländer och högriskprodukter.

Fabriksarbetare i Bangladesh, 2014. Fotot är från en av Swedwatch researchresor till landet.

Inte ens en procent av företagen omfattas av nytt lagförslag från EU

Den 23 februari presenterade EU-kommissionen sitt lagförslag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i sina värdekedjor. Civilsamhället välkomnar att det efter flera förseningar föreslås bindande regler för företag, men förslaget riskerar att bli en papperstiger. En stor brist är att små och medelstora företag inte omfattas – och de utgör 99 procent av företagen i EU.

Visa mer

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige