Gå direkt till innehåll
Försvagad EU-lag om företagsansvar röstas igenom – Sverige avstod

Pressmeddelande -

Försvagad EU-lag om företagsansvar röstas igenom – Sverige avstod

Efter flera vändor röstade EU:s medlemsstater idag slutligen ja till ett kraftigt försvagat direktiv om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Swedwatch välkomnar att direktivet passerat en viktig slutinstans, men beklagar djupt den omfattade urvattning som den senaste tidens omförhandlingar resulterat i, och att Sverige avstod från att rösta.

EU:s medlemsstater röstade idag för direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), i ministerrådets förberedande organ COREPER. I den omförhandlade version som låg på bordet hade dock flera viktiga delar försvagats. Bland annat ska lagen endast gälla företag med fler än 1000 anställda och en årlig omsättning på över 450 miljoner euro, en höjning från tidigare 500 anställda och 150 miljoner. Enligt en preliminär uppskattning från organisationen SOMO innebär det i praktiken att endast cirka omkring 5400 – motsvarande 0,05 procent – av företagen i EU kan komma att omfattas.

- Vi välkomnar att direktivet röstades igenom, men det är svårt att glädjas när innehållet urvattnats på en rad viktiga områden. Att så få företag omfattas är en oerhörd urholkning av lagens syfte; att skydda miljön och människor vars rättigheter kränks i globala värdekedjor. Att Sverige inte ens kunde ställa sig bakom den här versionen är obegripligt, säger Alice Blondel, kanslichef på Swedwatch.

Arbetet med att få till lagstiftningen har pågått i tre år. I december 2023 nådde rådet och Europaparlamentet en politisk överenskommelse, och därefter återstod tekniska förhandlingar. När ärendet nyligen hamnade i det förberedande organet COREPER, aviserade några länder oväntat att de skulle avstå från att rösta, vilket i praktiken är att likställa med ett nej. För att säkra en majoritet har det belgiska ordförandeskapet under de senaste veckorna förhandlat fram en ny överenskommelse. Den text som länderna enats om idag behöver nu godkännande av EU-parlamentet.

Swedwatch har i flera år arbetat för att få på plats bindande EU-regler för företag, grundande på internationella ramverk och normer, när det gäller att identifiera och agera på risker som kan vara kopplade till företagens verksamhet, både när det gäller miljö och mänskliga rättigheter.

- Det finns oerhört stora problem i dagens värdekedjor; barnarbete, tvångsarbete, farliga miljöutsläpp och klimatpåverkan. Det är helt uppenbart att frivilliga riktlinjer inte räcker för att komma åt de här problemen. Dagen omröstning är ett steg i rätt riktning, men med tanke på hur få företag som ser ut att omfattas, kommer en stor del av problematiken att kvarstå, säger Alice Blondel.

Läs mer här; "CSDDD endorsement brings us 0.05% closer to corporate justice", kommenter från ECCJ, European Coalition for Coroporate Justice där Swedwatch är medlem:
https://corporatejustice.org/n...

BAKGRUND
Syftet med direktivet Corporate Sustainability Due Diligence är att skapa ett gemensamt ramverk för att motverka företags negativa påverkan på mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Konkret handlar det om att företag måste kartlägga risker för exempelvis barnarbete och skogsskövling och agera för att motverka dessa risker. Det handlar också om att se till att människor som drabbats negativt av företags verksamhet har rätt till gottgörelse.

EU-kommissionen tog 2020 initiativ till att skapa en lag som reglerar företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i sina värdekedjor. I februari 2022 presenterade kommissionen ett försenat men efterlängtat förslag till innehåll, och den 1 december 2022 antog ministerrådet en gemensam förhandlingsposition. Efter ett arbete inom åtta av parlamentets olika utskott under våren 2023 fanns till slut ett förslag som det röstades ja till i EU-parlamentet i juni 2023.

I december 2023 gjordes så slutligen en politisk överenskommelse inom EU i slutförhandlingen inom trilogförhandlingarna mellan kommissionen, rådet och parlamentet.

När direktivet formellt har antagits i EU ska det implementeras i Sverige och andra medlemsländer.

Ämnen


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

Relaterat innehåll

Swedwatch: Äntligen en politisk överenskommelse om en EU-lag gällande företagsansvar – men den hade kunnat vara ännu starkare

Swedwatch: Äntligen en politisk överenskommelse om en EU-lag gällande företagsansvar – men den hade kunnat vara ännu starkare

Swedwatch välkomnar att en politisk överenskommelse nu äntligen har klubbats i EU när det gäller innehållet i den kommande EU-lagstiftningen om företagsansvar gällande mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD). Samtidigt saknas flera viktiga element. Till exempel kommer inte finansiella aktörer att omfattas fullt ut vilket är oerhört problematiskt.

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch

Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige