Gå direkt till innehåll
Svar till Ebba Busch:  ”En lag som reglerar företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter ÄR genomförbar – och efterfrågas”

Pressmeddelande -

Svar till Ebba Busch: ”En lag som reglerar företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter ÄR genomförbar – och efterfrågas”

Fairtrade Sverige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Oxfam Sverige och Swedwatch har kontaktat energi- och näringsminister Ebba Buschs departement för att reda ut de missförstånd som tycks råda hos regeringen kring hur EU-direktivet som ska reglera företags ansvar för människor och miljö ska fungera. Enligt uppgifter i Bryssel är Sverige just nu det enda land som uttryckligen planerar att rösta nej till denna historiska EU-lag.

Eftersom flera länder står och vacklar och kan tänkas lägga ner sin röst, vilket i praktiken räknas som ett ”nej” men inte som en lika stark markering, kan Sverige spela en avgörande roll i omröstningen som planeras äga rum på fredag.

Omröstningen om EU-direktivet CSDDD (Corporate Sustainability Due Dilligence Directive) skulle ha hållits den 9 februari i COREPER, ministerrådets viktigaste förberedande organ. Ett godkännande i COREPER är en av slutpunkterna för att få ett direktiv på plats. Omröstningen är i dagsläget framflyttat till den 16 februari.

Den svenska regeringen har varit motsträvig kring vissa delar i direktivet, men efter att flera ändringar gjorts har regeringen ställt sig bakom rådets position – och därmed gett sitt stöd till detta historiska EU-direktiv. Arbetet med direktivet har redan pågått i tre år i EU och den 14 december nåddes en politisk överenskommelse mellan rådet och Europaparlamentet.

Att Sverige nu tycks vackla i sitt stöd, och dessutom enligt uppgifter i Bryssel uppges vara det enda land som just nu planerar att rösta nej, är därför extremt oroande.

I media har energi- och näringsminister Ebba Busch framfört argument mot direktivet som är missvisande, och uttryckt att direktivet inte skulle gå att genomföra som det är formulerat nu. Vi har därför kontaktat klimat- och näringslivsdepartementet för att ge vår syn på direktivet och har skickat Ebba Busch och departementet ett gemensamt uttalande.

Närings- och energiministern hävdar till exempel att direktivet skulle medföra betydande risk för ökad administrativ börda för företag. Efterlevnad av mänskliga rättigheter och miljökonventioner är dock en skyldighet enligt internationell rätt och internationella normer. Att direktivet beskrivs som ohanterligt för företag med långa och komplexa leverantörskedjor går inte ihop med det faktum att ett stort antal svenska, nordiska och europeiska företag efterlyser en gemensam lagstiftning.

Vår uppmaning till Sveriges regering är fortsatt att rösta JA vid omröstningen. Arbetstagare och samhällen i globala värdekedjor behöver och vill ha rättvisa. Sverige, och övriga länder i EU, måste nu visa politiskt och moraliskt ledarskap och säga ja till ett direktiv som reglerar företags ansvar för människor och miljö.

Organisationernas gemensamma uttalande finns bifogat.


Exempel på övriga aktörer som ställer sig bakom att EU antar ett direktiv om företagsansvar för mänskliga rättigheter och miljö:
Nordiska företag och nätverk:
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/nordic-business-statement-csddd/
Svenska företag:
https://etisverige.se/wp-content/uploads/2023/10/CSDDD-inspel-till-regeringen-fran-svenska-foretag-oktober-2023.pdf
Tyska företag:
https://media.business-humanrights.org/media/documents/240209_BusinessStatement_CSDDD_EN.pdf
Globala företag:

https://media.business-humanrights.org/media/documents/EU_business_statement_Feb_2022.pdf
Institutet för mänskliga rättigheter:

https://mrinstitutet.se/pressmeddelanden/sverige-far-inte-bli-en-bromskloss-nar-det-galler-foretagens-ansvar-for-manskliga-rattigheter/
WWF:
https://www.wwf.se/nyheter/viktigt-att-sverige-rostar-ja-till-eu-lag-om-foretagsansvar/
LO, TCO och Saco:
https://tco.se/fakta-och-politik/eu/gemensamt-brev-fran-lo-tco-och-saco-om-direktivet-om-tillborlig-aktsamhet-for-foretag-i-fraga-om-hallbarhet
UN working group on business and human rights:
20240207-Corporate-Sustainability-Due-Diligence-Directive.pdf
En sammanställning hos Business and Human Rights Resource Centre över flera globala aktörer som signerat olika upprop:
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/?&search=csddd&language=en

För intervjuer och mer information:
Fairtrade Sverige, Ingrid Arinell, 0708957078, ingrid.arinell@fairtrade.se
ForumCiv, Karin Gregow, 076-5510144, karin.gregow@forumciv.org
Naturskyddsföreningen, Lisa Persson, 070-916 41 79, lisa.persson@naturskyddsforeningen.se
Oxfam Sverige, Anna Holmqvist, 070 779 95 06, anna.holmqvist@oxfam.se
Swedwatch, Ami Hedenborg, 0709 32 92 49, ami@swedwatch.org

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

Relaterat innehåll

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch

Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige