Gå direkt till innehåll
NEJ från Sverige till lagen om företagsansvar i dagens EU-möte

Pressmeddelande -

NEJ från Sverige till lagen om företagsansvar i dagens EU-möte

EU:s medlemsstater lyckades inte enas idag gällande EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence). När medlemsstaterna möttes i COREPER stod det klart att det inte fanns någon majoritet bakom förslaget. Och enligt uppgifter var Sverige det enda landet i EU som har aviserat att man tänkt rösta nej i ministerrådet.

I dagens EU-möte i COREPER, ministerrådets viktigaste förberedande organ, fans det inte en tillräcklig majoritet för att kunna gå vidare med CSDD-direktivet. Det belgiska ordförandeskapet hade hoppats kunna få med sig tillräckligt många stater för att direktivet skulle kunna godkännas, men alltför många är fortfarande emot direktivets nuvarande form. Sverige var också det enda land, enligt Swedwatchs källor, som tydligt meddelade att de inte kommer stötta direktivet.

-Det här är ett gigantiskt bakslag för en historisk lag. Om det stämmer att Sverige så aktivt driver på för att förhindra att lagen blir verklighet är det både skamligt och obegripligt. Tre års arbete med att få till stånd en EU-lag som ska säkerställa att företag tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter riskerar nu ytterst att gå om intet. I slutänden drabbar det de som behöver den mest - grupper som utsatts för människorättskränkningar eller miljöförstöring kopplat till företags verksamhet, säger Alice Blondel, kanslichef Swedwatch.

Innehållet i direktivet kommer nu gå tillbaka till förhandlingsbordet, det betyder att det belgiska ordförandeskapet måste göra vad de kan för att få med sig övriga medlemsstater så att en majoritet kan säkras. Detta måste ske inom två veckor, annars finns en stor risk att direktivet inte längre hinner antas av det sittande EU-parlamentet innan det är dags för EU-val i juni. Att skjuta upp beslutet om ett direktiv till efter valet skulle också det innebära en stor risk. Det finns ingen garanti för att det nya parlamentet vill gå vidare med direktivet.

-Vårt hopp står nu till att det belgiska ordförandeskapet omedelbart försöker samla en majoritet av länderna bakom förslaget. Det är också viktigt att direktivet behåller de viktigaste komponenterna som länderna faktiskt kom överens om i december. Tröskeln för vilka företag som lagen ska gälla kan ju till exempel inte sättas ännu högre. Vad gäller Sveriges inställning hoppas vi innerligt att de nu lyssnar på de berörda som vill ha en kraftfull lag – från arbetarna i globala värdekedjor till företagen själva, säger Alice Blondel.

Före omröstningen gick Swedwatch ut med två gemensamma uttalanden tillsammans med Oxfam Sverige, Naturskyddföreningen, Faritrade Sverige och ForumCiv där organisationerna dels uppmanade regeringen att stå fast vid sitt stöd till CSDD-direktivetoch rösta ja till direktivet, dels bemötte några missvisande argument som näringsminister Ebba Busch hade fört framom direktivet i media.

Arbetet med att få till lagstiftningen har pågått i tre år, och den 15 november 2023 gav Sverige och övriga medlemsstater det spanska ordförandeskapet mandat att komma överens med parlamentet och kommissionen om CSDD-direktivet. En månad senare, den 14 december, nådde rådet och Europaparlamentet en politisk överenskommelse. Därefter återstod vissa detaljer som har diskuterats vidare under tekniska förhandlingar.

Ett godkännande i COREPER skulle varit en av slutpunkterna för att få ett direktiv på plats, och det är ytterst ovanligt att en omröstning om en redan fattad politisk överenskommelse inte går igenom i COREPER.

Swedwatch har i över tio år, tillsammans med det europeiska nätverket ECCJ (European Coalition for Corporate Justice) där Swedwatch är svensk representant, krävt bindande EU-regler för företag, grundande på internationella ramverk och normer, när det gäller att agera på de risker som finns i deras värdekedjor, både när det gäller miljön och mänskliga rättigheter.

ECCJ har samlat 140 underskrifter i ett uttalande där de kraftigt fördömer resultatet från omröstningen, Swedwatch och flera civilsamhällesorganistioner i Sverige har skrivit under uttalandet.


BAKGRUND
Diskussionen om vad ett direktiv för Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD), det som i dagligt tal brukar kallas för en EU-lag om företagsansvar, ska innehålla har pågått länge i många instanser i EU.

Syftet med direktivet är att skapa ett gemensamt ramverk för att motverka företags negativa påverkan på mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Konkret handlar det om att företag måste kartlägga risker för exempelvis barnarbete och skogsskövling och agera för att motverka dessa risker. Det handlar också om att se till att människor som drabbats negativt av företags verksamhet ska ha rätt till gottgörelse.

Det var under 2020 som EU-kommissionen tog initiativ till att skapa en lag som reglerar företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i sina värdekedjor. I februari 2022 presenterade kommissionen ett försenat men efterlängtat förslag till innehåll, och den 1 december 2022 antog ministerrådet en gemensam förhandlingsposition. Efter ett arbete inom åtta av parlamentets olika utskott under våren 2023 fanns till slut ett förslag som det röstades ja till i EU-parlamentet i juni 2023.

I december 2023 gjordes så slutligen en politisk överenskommelse inom EU i slutförhandlingen inom trilogförhandlingarna mellan kommissionen, rådet och parlamentet.

När direktivet formellt har antagits i EU ska det sedan implementeras i Sverige och andra medlemsländer.

Ämnen


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

Relaterat innehåll

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch

Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige