Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Swedwatch: Uppdaterade riktlinjer från OECD kräver mer av företag

Idag den 8 juni publicerades OECD:s uppdaterade riktlinjer för företag, antagna av OECD:s medlemsländer. Det är över tio år sedan de uppdaterades och nu skärps kraven på flera områden inklusive miljö och klimat. De nya riktlinjerna välkomnas av Swedwatch som varit med och lämnat synpunkter på innehållet.

- Det är glädjande att riktlinjerna nu omfattar miljö och klimat och att det har förtydligats att de gäller i hela värdekedjan, det var något som saknades tidigare, säger Malena Wåhlin, ansvarig för Swedwatchs arbete med människorättsförsvarare och medlem i OECD Watchs styrelse.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag omfattar en rad områden såsom mänskliga rättigheter, transparens och korruption, och har funnits sedan 1976. Sedan dess har de uppdaterats flera gånger, senast 2011 då ett nytt kapitel kring mänskliga rättigheter lades till. Idag publiceras en ny uppdaterad version med flera ändringar. Swedwatch har som medlem i nätverket OECD Watch bidragit med input till vad de nya riktlinjerna bör innehålla.

Riktlinjerna är tydliga med att företag ska analysera sin påverkan på mänskliga rättigheter genom så kallad human rights due diligence. Processen bygger på att företag regelbundet inhämtar information om människorättsrisker från olika källor, inklusive från civilsamhället och de som riskerar att drabbas. Nu ska risker kopplade till företags påverkan på till exempel klimat, biologisk mångfald och föroreningar också ingå, något som Swedwatch och andra organisationer drivit på.

-Påverkan på miljön är nära sammanlänkat med påverkan på mänskliga rättigheter. Det går inte längre att prata om bara det ena eller det andra. Därför är detta ett steg i rätt riktning, säger Malena Wåhlin.

De uppdaterade riktlinjerna tydliggör också att företag måste beakta risker kopplade till digitalisering och teknologi samt att arbetstagares rättigheter i hela värdekedjan ska respekteras, inte bara företags egna anställda. I riktlinjerna står det nu också tydligt att företag inte får inverka negativt på människorättsförsvarares rättigheter och att företag ska konsultera de som riskerar att drabbas negativt av verksamheten.

OECD:s riktlinjer är inte bindande för företag men däremot för stater som är skyldiga att sätta upp så kallade nationella kontaktpunkter. Där kan företag som bryter mot riktlinjerna anmälas.

Ett aktuellt fall gäller till exempel Aker BP och dess huvudägare Aker ASA som anmälts till den norska kontaktpunkten av Swedwatch och sju andra organisationer för att ha agerat i strid med OECD:s riktlinjer för multinationella företag när det gäller deras köp av Lundin Energys olje- och gastillgångar. Företagen anmäls för att inte ha gjort någon analys av hur köpet av tillgångarna påverkar de människor som drabbats av Lundin Energys verksamhet i Sudan, eller de drabbades möjligheter till gottgörelse.

Enligt OECD Watch fungerar dock många nationella kontaktpunkter dåligt. Till exempel visar en genomlysning som OECD Watch gjorde för några år sedan att den svenska kontaktpunkten var mindre effektiv än våra grannländers på flera områden. En nyligen gjord utvärdering som OECD gjort av den svenska NKP:n visar också på brister.

-Vi hade gärna sett tydligare krav på en stärkning av de nationella kontaktpunkterna då många saknar tillräckliga resurser, inklusive den svenska NKP:n. Utan en reell möjlighet att sätta press på företag som bryter mot riktlinjerna riskerar de att bli verkningslösa. Skrivningarna kring ursprungsfolks rättigheter hade också kunnat vara starkare, säger Malena Wåhlin.

De nya riktlinjerna börjar gälla från och med den 8 juni.

FAKTA
OECD:s riktlinjer för multinationella företag

OECD:s riktlinjer för multinationella företag (numera OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct) är inte bindande för företag men för OECD:s medlemsländer som är skyldiga att se till att riktlinjerna implementeras, bland annat genom att sätta upp nationella kontaktpunkter där företag som bryter mot riktlinjerna kan anmälas.

Kraven som ställs på företag när det gäller mänskliga rättigheter och miljö bygger på att de ska använda en så kallad due diligence-process för att identifiera och motverka risker i hela värdekedjan. Riktlinjerna utgår bland annat från FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. OECD har också tagit fram sektorspecifika vägledningar för företag inom till exempel gruvnäring, jordbruk och textilsektorn.

Riktlinjerna har arbetats fram av OECD:s arbetsgrupp för ansvarsfullt företagande och lanseras av OECD:s investeringskommitté.

Mer information om riktlinjerna finns här:
Revised OECD Guidelines released today – Questions and Answers - Swedwatch

Om OECD Watch
Swedwatch är medlem i OECD Watch, ett globalt nätverk av civilsamhällesorganisationer med över 130 medlemmar i över 50 länder. OECD Watch:s huvudsakliga mål är att informera och ge rådgivning till globala NGO:s om hur man kan använda OECD:s riktlinjer för multinationella företag och dess tillhörande klagomekanism för att kunna ställa företag till svars och se till att personer som drabbats negativt av företags verksamhet kan få tillgång till gottgörelse.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch

Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige