Gå direkt till innehåll
Swedwatch årsrapport 2023

Pressmeddelande -

Swedwatch årsrapport 2023

EU-lagen om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), ansvaret hos företag med verksamhet i konfliktområden , vikten av hållbar offentlig upphandling och textilbranschens stora utmaningar - det är några av de ämnen som Swedwatch arbetade med under 2023.


I Highlights 2023, som i år görs digitalt, presenterar Swedwatch några av organisationens viktigaste aktiviteter och resultat under året, kopplade till de tre långsiktiga mål som Swedwatch arbetar mot: ansvarsfull användning av naturresurser, hållbara och rättvisa värdekedjor samt utökat civilsamhälle där människorättsförsvarare och rättighetsbärare kan agera tryggt.

- I vårt arbete tillsammans med rättighetsbärare runt om i världen ser vi tydligt hur företag fortsätter att påverka mänskliga rättigheter negativt. Vi ser hur klimatförändringarna påverkar oss alla, men framför allt människor som lever i utsatta situationer och miljöer – och hur den gröna omställningen inte alltid är en rättvis omställning. Vi har också återigen sett hur globala leverantörsled innebär stora risker för människor och miljö när företag inte tar sitt ansvar och gör sin due diligence, och hur hot, våld och trakasserier mot människorättsförsvarare och miljöförsvarare fortsätter. Det är en fortsatt oroande utveckling, säger Alice Blondel, kanslichef på Swedwatch.

Men det finns också ljusglimtar. Till exempel nåddes i december 2023 äntligen en politisk överenskommelse i EU när det gällde innehållet i det kommande EU-direktivet om företagsansvar, CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), något Swedwatch arbetat för i många år. Men glädjen över denna framgång har nu grumlats. När direktivet nyligen äntligen röstades igenom av EU:s medlemsstater var det kraftigt försvagat. Swedwatch välkomnar att direktivet passerat en viktig slutinstans, men beklagar djupt den urlakade version som den senaste tidens omförhandlingar resulterat i, och att Sverige lade ned sin röst.

-Det är svårt att glädjas fullt ut. Innehållet har urvattnats så mycket att det rejält urholkat lagens syfte; att skydda miljön och människor vars rättigheter kränks i globala värdekedjor. Arbetstagare och samhällen i globala värdekedjor behöver och vill ha rättvisa. Omröstningen är ett steg i rätt riktning, men med tanke på hur få företag som ser ut att omfattas, kommer man åt en mycket mindre del av problematiken, säger Alice Blondel.

Historisk rättegång
Under 2023 inleddes den historiska rättegången mot de två företrädare för dåvarande Lundin Oil som står åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan. Samtidigt pågår en OECD-ledd utredning i Norge med anledning av att bolaget sålt sina olje- och gastillgångar, något som Swedwatch anser kan försvåra för offren att få gottgörelse. Swedwatch deltar i utredningen, som är ett resultat av Swedwatchs arbete ihop med bland andra civilsamhällesaktörer i Sydsudan. Utredningen väntas blir klar under 2024.

-Förhoppningsvis blir rättegången det första steget till rättvisa för de drabbade, som i årtionden nekats upprättelse. Rättegången skickar också en tydlig signal till alla företag som verkar i konfliktmiljöer att ta sitt ansvar när det gäller att respektera mänskliga rättigheter, säger Alice Blondel.

Under 2023 har Swedwatch fortsatt att skapa dialog mellan olika aktörer globalt och arbetat för att säkerställa att rättighetsbärare och deras perspektiv alltid står i centrum. Organisationen har till exempel stöttat människorättsförsvarare i bland annat Liberia, Sierra Leone, Kenya och Uganda som haft särskilt fokus på landrättigheter.

-Swedwatch arbetar alltid i nära samarbete med våra partnerorganisationer runt om i världen, och vi har flera pågående projekt tillsammans som vi kommer se resultatet av under 2024. Vi kommer bland annat att presentera rapporter som visar hur arbetsförhållandena ser ut på vingårdar i Sydafrika, hur människorätts- och miljöförsvarare påverkas av den så kallade ”gröna omställningen” och så har vi granskat arbetsvillkoren i textilbranschen i Bangladesh, säger Alice Blondel.

Swedwatch har sedan 2003 gjort utredningsarbete i över 40 länder och publicerat över 100 rapporter som handlar om företags påverkan inom olika sektorer när det gäller mänskliga rättigheter och miljö.

FAKTA
Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Organisationens mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar organisationen för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatchs arbete grundar sig på internationellt erkända ramverk inom mänskliga rättigheter och miljö, på internationella konventioner och på andra frivilliga ramverk såsom FN:s vägledande principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt bidrar till globala åtaganden såsom Parisavtalet och Agenda 2030.

Organisationen arbetar med tre teman som genomsyrar allt arbete:

  • klimat
  • konflikt
  • jämställdhet

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch

Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige