Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Swedwatch välkomnar historisk rättegång i fallet Lundin Oil

Den 5:e september inleds den historiska rättegången mot två företrädare för dåvarande Lundin Oil (idag Orrön Energy). Ian Lundin och Alex Schneiter står inför rätta för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan från 1999 till 2003. Samtidigt pågår en OECD-ledd medlingsprocess i Norge, där Swedwatch deltar, med anledning av att bolaget sålt sina olje- och gastillgångar.

Ian Lundin och Alex Schneiter, före detta styrelseordförande och före detta VD i Lundin Oil, misstänks för att ha medverkat till att den sudanesiska militären och dess allierade begick allvarliga krigsbrott i syfte att säkra bolagets oljeverksamhet i södra Sudan. Enligt åklagaren hade Lundin och Schneiter avgörande inflytande över Lundin Oils verksamhet i Sudan.

-Swedwatch välkomnar att anklagelser om brott begångna under oljekrigen i Sudan äntligen prövas i domstol. I årtionden har de som utsatts nekats upprättelse, och förhoppningsvis blir rättegången det första steget till rättvisa för de drabbade. Den skickar också en tydlig signal till alla företag som verkar i konfliktmiljöer att ta sitt ansvar när det gäller att respektera mänskliga rättigheter, säger Olof Björnsson, researcher på Swedwatch som har följt fallet i flera år och är författare till rapporten "Fuel for Conflict".

Betydelsen av gottgörelse och rättvisa för alla drabbade
Men även om en eventuellt fällande dom kan innebära kompensation för de 32 målsägande i rättegången, riskerar de tusentals som fortfarande lever med konsekvenserna av inbördeskriget att bli utan. Möjligheten till gottgörelse är dessutom ännu längre bort sedan bolaget sålde sina olje- och gastillgångar till norska Aker BP under 2022.

Därför anmälde Swedwatch, tillsammans med sju andra organisationer, Aker BP samt bolagets största ägare Aker ASA för att inte ha följt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Anmälningarna, som lämnades in till OECD:s nationella kontaktpunkt (NKP) i Norge i maj 2022, hävdar att företagen inte gjorde en tillräcklig analys av hur köpet av tillgångarna skulle kunna påverka rättighetsbärare och deras möjligheter till gottgörelse.

I februari i år beslöt NKP:n att gå vidare med anmälan och ärendet är för närvarande under medling. Swedwatch är en av deltagarna i medlingsprocessen. Enligt NKP:n kan dialog och medling mellan parterna leda till en lösning och bidra till att det som är syftet med OECD:s riktlinjer faktiskt följs.

-Vi ser fram emot att komma fram till en lösning genom den här processen som är i linje med OECD:s riktlinjer. Förhoppningsvis kommer det här också underlätta möjligheten till gottgörelse generellt och bidra till en bättre förståelse för företags ansvar när deras verksamhet misstänks för allvarlig påverkan på mänskliga rättigheter, säger Olof Björnsson.

BAKGRUND:
Lundin Oil blev Lundin Petroleum år 2001, och Lundin Energy år 2020. År 2022 ändrade Lundin Energy namn till Orrön Energy, i samband med försäljningen av gas-och oljetillgångarna till Aker BP.

Mellan 1997 och 2003 prospekterade Lundin Oil efter olja i södra Sudan, där det pågick ett brutalt inbördeskrig. För att förhindra att kriget skulle störa landets viktiga oljeutvinning genomförde den sudanesiska regeringen en militär offensiv för att rensa oljeområdena från civila, vilket resulterade i allvarliga och utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter.

Brottsutredningen av företagets verksamhet inleddes 2010 efter att rapporten "Unpaid Debt" publicerades av European Coalition for Oil in Sudan (ECOS). Rapporten belyste företagets roll i konflikten. Enligt ECOS dog 12 000 människor till följd av kriget i Lundins koncessionsområde medan 160 000 människor blev tvångsförflyttade.

I november 2021 åtalades Ian Lundin och Alex Schneiter för medhjälp till grovt folkrättsbrott begångna när företaget prospekterade efter olja i Sudan mellan 1999 och 2003. Enligt åtalet är de två männen medskyldiga till brott begångna mot civila av den sudanesiska militären och dess allierade miliser i syfte att möjliggöra oljeutvinning.

LÄNKAR
Åklagarmyndigheten:
https://www.aklagare.se/nyhete...
Åtal för medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott, i Sudan

Ytterligare bakgrundsinformation från Pax/Unpaid dept, såsom tidplan etcetera:
https://unpaiddebt.org/the-sig...
https://unpaiddebt.org/the-lun...

Några av Swedwatchs tidigare uttalanden:
https://swedwatch.org/sv/teman/lundin-petroleums-agare-bor-verka-for-gottgorelse/
https://swedwatch.org/sv/teman/svenska-agare-brister-i-agerande-mot-lundin-petroleum/

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

Relaterat innehåll

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige