Gå direkt till innehåll
Flyktingar från oljekriget i Unity State, 2002.  Foto: Sven Torfinn.
Flyktingar från oljekriget i Unity State, 2002. Foto: Sven Torfinn.

Pressmeddelande -

Tusentals drabbade i Sydsudan kan bli utan ersättning - öppet brev till norska Aker BP med krav om att ändra villkoren för köpet av Lundin Energys tillgångar

Swedwatch har idag, tillsammans med fler än 20 andra organisationer, skickat ett öppet brev till det norska oljebolaget Aker BP med en uppmaning om att ändra villkoren för köpet av Lundin Energys tillgångar. Genomförs köpet med nuvarande villkor står Lundin Energy utan tillräckliga medel att kunna ersätta de tusentals människor som kan ha rätt till detta.

Försäljningen av Lundin Energys alla gas- och oljetillgångar till Aker BP ska klubbas igenom på respektive bolagsstämmor den 31/3 och den 5/4. Om affären går igenom kommer det inte att finnas tillräckliga medel kvar för att kompensera de som kan ha drabbats av Lundin Energys verksamhet i Sudan. Enligt civilsamhälleskoalitionen European Coalition on Oil in Sudan (ECOS), vars rapport Unpaid debt ledde till att svensk åklagare öppnade en förundersökning om inblandning i krigsförbrytelser mot två företrädare för Lundin Energy AB (dåvarande Lundin Oil AB), uppgår den uppskattade kostnaden för Lundins påverkan på mänskliga rättigheter till 700 miljoner USD.

- Alla företag har ett ansvar att kompensera människor som får sina rättigheter påverkade av företagets verksamhet. Efter affären saknar Lundin Energy medel att gottgöra de som drabbats i Sydsudan. På så sätt kan företaget undgå ansvar för sin inblandning och genom köpet möjliggör Aker att det här kan ske, säger Olof Björnsson, researcher på Swedwatch som bevakat frågan i flera år för organisationens räkning. Han har bland annat skrivit rapporten ”Fuel for conflict” – om svenska bankers och AP-fonders investeringar i Lundin Energy.

Det var den 11 november 2021 som svensk åklagare väckte åtal mot två företrädare för det svenska olje- och gasföretaget Lundin Energy AB, då Lundin Oil AB. Åtalet gäller “medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott, i Sudan 1999-2003”, brott som ska ha begåtts när Lundin Oil letade efter olja i Sydsudan (dåvarande södra Sudan). De två företrädarna misstänks för att ha medverkat “till att den dåvarande sudanesiska regimen begick brott mot krigets lagar i syfte att säkra bolagets oljeverksamhet i södra Sudan.”

- Människorna som drabbats av oljekrigen har inte fått erkännande eller kompensation. Om Aker BP köper Lundin Energys tillgångar med nuvarande villkor möjliggör bolaget att kränkningarna av mänskliga rättigheter fortsätter. Aker BP borde agera för att säkerställa att bolaget stöttar, inte förnekar, rätten till upprättelse och rättvisa för de som drabbats, säger Olof Björnsson.

Tillsammans med övriga organisationer uppmanar Swedwatch Aker BP och Aker ASA att:

  • Gör en gedigen human rights due diligence, en risk- och konsekvensanalys, över den negativa påverkan på mänskliga rättigheter som köpet kan innebära.
  • Uttryck stöd för rätten till ersättning och upprättelse till människor vars mänskliga rättigheter påverkats negativt av händelser direkt kopplade till Lundin Energys verksamhet.
  • Säkerställ att Lundin Energy efter köpet kommer behålla och fördela tillräckligt med finansiella medel för att kunna leva upp till sitt åtagande när det gäller mänskliga rättigheter.

Länk till det öppna brevet bifogas i pdf.

BAKGRUND
1997 ingick Lundin Energy (då Lundin Oil AB) ett avtal med Sudans regering, ledd av dåvarande president Omar al-Bashir, om att utvinna olja i det som då var Sudan. Omar al-Bashir står åtalad för bland annat folkmord i Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) för omfattande övergrepp i Darfur. Det svenska företaget Lundin Oil samarbetade med flera andra internationella bolag och ett sudanesiskt statligt oljebolag i ett företagskonsortium i ett område som kallades Block 5A.

Rättsfallet handlar om kopplingen mellan de övergrepp på civilbefolkningen som ska ha skett för att möjliggöra oljeutvinning i regionen och dåvarande Lundin Oils agerande. Landet skakades då av ett inbördeskrig som enligt bland annat flera FN-rapportörer underblåstes av oljeföretagens närvaro. De fruktansvärda övergreppen, som har dokumenterats i en rad rapporter, består bland annat av tvångsrekrytering av barnsoldater och tvångsförflyttningar av hundratusentals människor.

Civilsamhälleskoalitionen European Coalition on Oil in Sudan (ECOS), vars rapport Unpaid debt, ledde till att svensk åklagare öppnade en förundersökning 2010, har beräknat att omkring 12 000 människor miste livet och att 160 000 drevs på flykt.

Swedwatch har i flera år engagerat sig i ansvarsfrågan för övergreppen. Inte minst investerares ansvar. En rapport från Swedwatch och Fair Finance Guide, ”Fuel for conflict”, visade i maj 2017 att svenska banker och AP-fonder då hade 3,6 miljarder kronor investerade i företaget som nu heter Lundin Energy. En del ägde aktier i företaget redan under åren i Sudan. Med utgångspunkt i FN:s vägledande principer granskade rapporten hur dessa ägare agerat på anklagelserna mot företaget. Resultatet visade att ingen av dem agerat för att Lundin Energy skulle gottgöra de människor vars rättigheter påverkats negativt.

Några av Swedwatch tidigare uttalanden gällande Lundin Energy:
https://swedwatch.org/industry...

https://swedwatch.org/sv/bransch/vilket-ansvar-har-investerare-for-tidigare-innehav/

https://swedwatch.org/sv/teman/lundin-petroleums-agare-bor-verka-for-gottgorelse/

https://swedwatch.org/sv/teman/svenska-agare-brister-i-agerande-mot-lundin-petroleum/

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49
Jenny Haraldsson Molin

Jenny Haraldsson Molin

Presskontakt Head of Outreach and Advocacy 0707 410370

Relaterat innehåll

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige