Gå direkt till innehåll
Flyktingar från oljekriget i Unity State, 2002. Foto: Sven Torfinn
Flyktingar från oljekriget i Unity State, 2002. Foto: Sven Torfinn

Pressmeddelande -

Swedwatch NKP-anmäler Akers köp av Lundin Energys tillgångar

Tusentals människor som drabbats av Lundin Energys verksamhet i Sudan kan bli utan gottgörelse när bolaget säljer sina olje- och gastillgångar till norska Aker BP. Nu anmäler Swedwatch och sju andra organisationer både Aker BP och dess huvudägare för att ha agerat i strid med OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Den 31 mars 2022 beslutade Lundin Energys årsstämma att sälja bolagets olje- och gastillgångar till norska Aker BP. Om affären går igenom finns i princip inga tillgångar kvar i Lundin Energy för att gottgöra de tusentals som drabbades av företagets verksamhet i inbördeskrigets Sudan.

Därför anmäler Swedwatch nu köparen Aker BP samt bolagets största ägare, Aker ASA, för att inte ha följt de riktlinjer som OECD har antagit för att säkerställa att multinationella företag ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. OECD:s medlemsländer har förbundit sig att tillämpa riktlinjerna, som bland annat säger att företag ska respektera mänskliga rättigheter.

Anmälningarna riktas till Norges nationella kontaktpunkt (NKP),den instans inom OECD som tar emot anmälningar om brott mot riktlinjerna. Företagen anmäls för att inte ha gjort någon analys av hur köpet av tillgångarna påverkar de människor som drabbats av Lundin Energys verksamhet i Sudan, eller de drabbades möjligheter till gottgörelse.

- Genom affären kopplas norska Aker till Lundins mörka förflutna i Sudan. Affären har genomförts helt utan hänsyn till de drabbade och utan att följa OECD:s riktlinjer, säger Olof Björnsson, researcher på Swedwatch, som bevakat frågan i flera år och som även skrev rapporten Fuel for Conflict om det ansvar som banker och pensionsfonder med aktier i Lundin Energy har för påverkan på mänskliga rättigheter kopplat till verksamheten i Sudan.

Swedwatch kräver, tillsammans med de andra sju anmälarna, att affären stoppas tills den kan genomföras på ett sätt som tar hänsyn till de drabbades mänskliga rättigheter, att fallet grundligt utreds genom konsultationer med de drabbade i Sudan samt att företaget säkerställer att de drabbade gottgörs, antingen av Aker BP eller genom att tillräckliga medel kvarstår i Lundin.

Det var i november 2021 som Lundin Energys styrelseordförande och tidigare VD åtalades för medhjälp till grovt folkrättsbrott, brott som ska ha begåtts när företaget var verksamt i inbördeskrigets Sudan mellan 2000 och 2003. Enligt åtalet främjade de åtalade militärens och milisens brott mot civila, med syftet att möjliggöra oljeutvinningen. Enligt åklagaren dödades, skadades och fördrevs ett stort antal civila, vilket är ett brott enligt internationell humanitär rätt, det som brukar kallas krigets lagar.

- Lundin Energy har uppgett att oljetillgångarna i Norge, som nu säljs till Aker, är köpta för vinsten från verksamheten i Sudan. Så kopplingen är solklar, säger Olof Björnsson.

  Swedwatch välkomnar åtalet, men vid fällande dom kan bara de drygt 30 målsägandena komma att kompenseras. De tusentals människor som inte omfattas av åtalet men ändå lever med sviterna av företagets verksamhet får ingen gottgörelse vid fällande dom och möjligheten blir ännu mindre om affären går igenom.

  - Problemet är att pengarna flyttas till ett annat bolag, medan ansvaret att gottgöra de drabbade ligger kvar hos Lundin Energy. Därigenom medverkar Aker, genom köpet, till att de som drabbats riskerar att bli utan gottgörelse, säger Olof Björnsson.

   FAKTA
   Om nationella kontaktpunkten (NKP) och OECD:s riktlinjer

   OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer från regeringar till multinationella företag för hur affärsverksamheter bedrivs ansvarsfullt oavsett var företagen verkar. Riktlinjerna innehåller icke-bindande principer men de länder som har anslutit sig till riktlinjerna gör en bindande utfästelse om att tillämpa dessa. Förutom OECD:s medlemsländer har en rad icke-OECD länder anslutit sig. Riktlinjerna reviderades senast 2011.

   De anslutna ländernas regeringar har också förbundit sig att främja riktlinjerna genom att inrätta en nationell kontaktpunkt (NKP), till vilken olika aktörer kan anmäla företag som man anser har brutit mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag. NKP:n ska även informera om och främja tillämpningen av riktlinjerna samt vara ett forum för dialog i frågor som rör riktlinjernas implementering. NKP:n kan inte överpröva domstolsbeslut men kan avge rekommendationer och medla mellan parter.

   Varje medlemsland är fritt att organisera sin kontaktpunkt och den norska är organiserad som en oberoende expertpanel. Kontaktpunkten utreder ärendet och publicerar därefter ett slutligt utlåtande med rekommendationer.

   De två anmälningarna bifogas som pdf:er.

   Några av Swedwatch tidigare uttalanden gällande Lundin Energy:
   https://swedwatch.org/sv/publi...

   https://swedwatch.org/industry...

   https://swedwatch.org/sv/bransch/vilket-ansvar-har-investerare-for-tidigare-innehav/

   https://swedwatch.org/sv/teman/lundin-petroleums-agare-bor-verka-for-gottgorelse/

   https://swedwatch.org/sv/teman/svenska-agare-brister-i-agerande-mot-lundin-petroleum/

   Ämnen

   Kategorier


   Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

   Kontakter

   Ami Hedenborg

   Ami Hedenborg

   Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

   Relaterat innehåll

   Flyktingar från oljekriget i Unity State, 2002. Foto: Sven Torfinn.

   Tusentals drabbade i Sydsudan kan bli utan ersättning - öppet brev till norska Aker BP med krav om att ändra villkoren för köpet av Lundin Energys tillgångar

   Swedwatch hartillsammans med fler än 20 andra organisationer, skickat ett öppet brev till det norska oljebolaget Aker BP med en uppmaning om att ändra villkoren för köpet av Lundin Energys tillgångar. Genomförs köpet med nuvarande villkor står Lundin Energy utan tillräckliga medel att kunna ersätta de tusentals människor som kan ha rätt till detta.

   For sustainable change

   Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

   Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

   Swedwatch

   Götgatan 100
   118 62 Stockholm
   Sverige