Gå direkt till innehåll

Kategorier: afrika söder om sahara

Undermåliga arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar som odlar druvor till vin som säljs på Systembolaget

Undermåliga arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar som odlar druvor till vin som säljs på Systembolaget

Hot om våld, undermåligt boende, diskriminering av fackligt engagerade arbetare, giftiga bekämpningsmedel som inte används på ett säkert sätt och låga löner – det är vad arbetare vittnar om i den rapport som Swedwatch gjort ihop med ILRIG, när det gäller arbetsförhållanden på vingårdar i Sydafrika. Gårdarna är kopplade till producenter vars viner säljs bland annat på Systembolaget.

Foto: Markus Spiske

Swedwatch inför COP27: Mänskliga rättigheter måste stå i fokus för klimatomställningen

Klimatkrisen är en av de absolut mest akuta, avgörande och komplexa frågor som mänskligheten och vår planet står inför. Med COP27 finns en möjlighet att öka takten i övergången bort från fossila bränslen till förnybart. Men om omställningen ska lyckas måste den inte bara vara snabb utan även rättvis och inkluderande. Det här är också ämnet för det sidoevent som Swedwatch och Naturskyddsföreningen

Flyktingar från oljekriget i Unity State, 2002.  Foto: Sven Torfinn.

Tusentals drabbade i Sydsudan kan bli utan ersättning - öppet brev till norska Aker BP med krav om att ändra villkoren för köpet av Lundin Energys tillgångar

Swedwatch hartillsammans med fler än 20 andra organisationer, skickat ett öppet brev till det norska oljebolaget Aker BP med en uppmaning om att ändra villkoren för köpet av Lundin Energys tillgångar. Genomförs köpet med nuvarande villkor står Lundin Energy utan tillräckliga medel att kunna ersätta de tusentals människor som kan ha rätt till detta.

From the Swedwatchreport "Murky Waters" 2021. The water analysis from Source International found levels of heavy metals such as manganese and aluminium that clearly exceeded  limits for drinking water.  Photo: Source International

Firestone Liberia and Bridgestone Corporation must investigate pollution claims

Natural rubber is used in many products from car tyres to clothes. Its processing provides livelihoods for millions. But it is also one of the world’s worst water polluting industries. In a new report Swedwatch calls on Bridgestone Corporation, one of the world’s largest tyre companies, and its indirect subsidiary Firestone Liberia Inc to investigate serious environmental pollution in the vicinity

Från Swedwatch rapport "Murky Waters", 2021. Vattenprover utförda av Source International innehöll så höga halter av tungmetallerna magnesium och aluminium att de långt överskred gränsvärdena för dricksvatten. Foto: Source International

Firestone Liberia och Bridgestone Corporation måste utreda anklagelserna om allvarliga utsläpp


Naturgummi används i en mängd produkter, däribland i bildäck, medicinsk utrustning och kläder, och utgör en viktig inkomstkälla för miljontals arbetstagare. Samtidigt är industrin en av de mest vattenförorenande i världen. I en ny rapport uppmanar Swedwatch Bridgestone Corporation, ett av världens största däckföretag, och det icke helägda dotterbolaget Firestone Liberia att utreda anklagelse

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige