Gå direkt till innehåll
Öppet brev inför COP27 från Swedwatch och flera andra organisationer

Pressmeddelande -

Öppet brev inför COP27 från Swedwatch och flera andra organisationer

Tillsammans med fler än 200 civilsamhällesorganisationer från hela världen har Swedwatch skrivit under ett öppet brev inför FN:s klimatkonferens 2022 (COP27).Huvudbudskapet är att klimatomställningen måste ske rättvist, särskilt när det gäller urfolk och andra grupper som befinner sig i frontlinjen.

Brevet är ett initiativ från the Business & Human Rights Resource Centre och the Indigenous Peoples Rights International (IPRI) och kommer att lämnas över till klimatkonventionens sekretariat, UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), och till parterna i konventionen inför COP27.

-Vi ifrågasätter den agenda för klimatet som fortsätter att använda samma gamla utvecklingsmodeller som saknar delaktighet från de samhällen som påverkas, och som har visat sig äventyra mänskliga rättigheter om och om igen. Modeller som förväntar sig att samhällen som bidragit allra minst till klimatkrisen ska få bära den tyngsta bördan när det gäller omställningen – utan att få några fördelar av den och utan att kunna bidra till att skapa den, säger Davide Maneschi, ansvarig för arbetet på Swedwatch som rör klimatomställning och hållbara investeringar.

Brevet adresserar också flera av de människorättskränkningar som riskerar att uppstå när det gäller skapandet av förnybar energi – från utvinningen av så kallade omställningsmineraler till förnybara energiprojekt – och tar också upp de attacker mot människorättsförsvarare som äger rum när dessa försöker lyfta de här frågorna.

Länk till hela brevet finns här:
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/over-200-organisations-call-on-unfccc-to-put-human-rights-at-the-centre-of-climate-action/


FAKTA:
Cop27äger rum mellan den 6 och 18 november i Sharm el-Sheikh, Egypten. Swedwatch kommer att arrangera ett sidoevent tillsammans med sin partnerorganisation Impactoch Naturskyddsföreningenden 16 november, kl 15.00, i rum ”Akhenaten”. Seminariet kommer handla om rätten för urfolk och lokalbefolkning i Afrika när det gäller övergången till grön energi.

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49
Jenny Haraldsson Molin

Jenny Haraldsson Molin

Presskontakt Head of Outreach and Advocacy 0707 410370

Relaterat innehåll

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige