Gå direkt till innehåll
Swedwatch kommenterar Global Witness rapport om konfliktmineraler

Pressmeddelande -

Swedwatch kommenterar Global Witness rapport om konfliktmineraler

Stora elektronikföretag som Apple, Intel och Tesla förlitar sig på ett bristfälligt verifieringssystem för att kontrollera sina inköp av mineraler. Det visar organisationen Global Witness i en ny rapport. Det här bekräftar det som Swedwatch sett i andra sammanhang - att den här typen av system för verifiering sällan räcker till.
- Företagen måste göra egna kontroller på plats och inte outsourca ansvaret för att mänskliga rättigheter respekteras i leverantörsleden, säger Linda Scott Jakobsson, sakkunnig på Swedwatch.

Branschinitiativet ITSCI är tänkt att säkerställa att tantal, volfram och tenn som används i företagens produkter inte stödjer väpnad konflikt eller bidrar till andra allvarliga människorättskränkningar. Genom en omfattande fältstudie i Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) har Global Witness samlat starka bevis för att mineraler som anges vara kontrollerade enligt ITSCI:s standard delvis kommer från gruvor som kontrolleras av militära grupper och där det förekommer barnarbete. I ett gruvområde upptäckte Global Witness att upp till 90% av mineralerna kom från icke-verifierade gruvor, där en hög andel av mineralerna kunde länkas till gruvor som kontrolleras av väpnade grupper och till andra människorättskränkningar.

Omfattningen på problemet pekar på att bristerna är systematiska och i något fall kan ITSCI:s agerande även ha bidragit till våldsamheter i ett gruvområde, enligt rapporten. Global Witness menar att ITSCI har varit medvetna om problemet men inte agerat tillräckligt.

-Det som framkommit i rapporten är oerhört allvarligt. Rapporten visar tydligt att elektronikföretag och smältverk inte kan outsourca kontrollen av mineraler och förlita sig på att den här typen av verifieringssystem fungerar, säger Linda Scott Jakobsson, sakkunnig på Swedwatch när det gäller upphandling och mineralutvinning och bland annat författare till rapporten ”Copper with a cost”.

-Det krävs att elektronikföretagen, och smältverk som processar mineraler, också gör egna kontroller. De måste besöka gruvområden och samla information från lokalbefolkningen och andra intressenter på plats, menar Linda Scott Jakobsson.

Enligt rapporten bygger verifieringssystemet på att lågavlönade myndighetspersoner ska kontrollera att mineralerna kommer från verifierade gruvor.

-I Demokratiska republiken Kongo är korruptionen mycket hög och resurserna små. Att ha ett system som bygger på att kongolesiska myndigheter ska utföra kontroller är oerhört anmärkningsvärt, i bästa fall naivt, säger Linda Scott Jakobsson.

Enligt FN:s vägledande principer har företag ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter i hela sin leverantörskedja. De ska ha en process på plats för att identifiera risker och de ska förebygga, mildra och gottgöra negativ påverkan på mänskliga rättigheter, följa upp sina insatser och kommunicera med intressenter hur de gjort detta. Företagen i mineral- och elektronikkedjan måste följa de vägledande principer som FN och OECD har tagit fram och förbättra sitt arbete med att hantera sina risker gällande mineralutvinning.

Not: ITSCI har tillbakavisat uppgifterna och kritiken från Global Witness, läs deras uttalande här: ITSCI initial response to the Global Witness report ‘The ITSCI Laundromat’ - ITSCI


Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige