Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Swedwatch kommenterar Expressens granskning om svenska bolags kopplingar till Rysslands krig mot Ukraina

Swedwatch kommenterar Expressens granskning om svenska bolags kopplingar till Rysslands krig mot Ukraina

Ryssland har varit inblandat i flera väpnade konflikter de senaste åren. Ett företag som gör affärer med landets vapenindustri löper stor risk att produkterna används i dessa krig. Det här visar på vikten av att företag aktivt arbetar för att säkerställa att deras verksamhet inte kan kopplas till påverkan på mänskliga rättigheter - inte minst i handel med högriskländer och högriskprodukter.

Flyktingar från oljekriget i Unity State, 2002.  Foto: Sven Torfinn.

Tusentals drabbade i Sydsudan kan bli utan ersättning - öppet brev till norska Aker BP med krav om att ändra villkoren för köpet av Lundin Energys tillgångar

Swedwatch hartillsammans med fler än 20 andra organisationer, skickat ett öppet brev till det norska oljebolaget Aker BP med en uppmaning om att ändra villkoren för köpet av Lundin Energys tillgångar. Genomförs köpet med nuvarande villkor står Lundin Energy utan tillräckliga medel att kunna ersätta de tusentals människor som kan ha rätt till detta.

Fabriksarbetare i Bangladesh, 2014. Fotot är från en av Swedwatch researchresor till landet.

Inte ens en procent av företagen omfattas av nytt lagförslag från EU

Den 23 februari presenterade EU-kommissionen sitt lagförslag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i sina värdekedjor. Civilsamhället välkomnar att det efter flera förseningar föreslås bindande regler för företag, men förslaget riskerar att bli en papperstiger. En stor brist är att små och medelstora företag inte omfattas – och de utgör 99 procent av företagen i EU.

Från Swedwatch rapport "Murky Waters", 2021. Vattenprover utförda av Source International innehöll så höga halter av tungmetallerna magnesium och aluminium att de långt överskred gränsvärdena för dricksvatten. Foto: Source International

Firestone Liberia och Bridgestone Corporation måste utreda anklagelserna om allvarliga utsläpp


Naturgummi används i en mängd produkter, däribland i bildäck, medicinsk utrustning och kläder, och utgör en viktig inkomstkälla för miljontals arbetstagare. Samtidigt är industrin en av de mest vattenförorenande i världen. I en ny rapport uppmanar Swedwatch Bridgestone Corporation, ett av världens största däckföretag, och det icke helägda dotterbolaget Firestone Liberia att utreda anklagelse

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige