Gå direkt till innehåll
Bild från Swedwatch rapport "The Health Paradox" från 2020 om skadliga utsläpp från läkemedelsfabriker i Hyderabad, Indien. Foto: Shailendra Yashwant
Bild från Swedwatch rapport "The Health Paradox" från 2020 om skadliga utsläpp från läkemedelsfabriker i Hyderabad, Indien. Foto: Shailendra Yashwant

Pressmeddelande -

Pandemin kan öka utsläppen från läkemedelsindustrin

Medan världen kraftsamlar för att producera och distribuera Covid-19-vaccin, fortsätter spridningen av antibiotikaresistenta bakterier (AMR) att underminera behandlingen av andra infektioner som tuberkulos, HIV och malaria.

Arbetet med att bekämpa AMR har i huvudsak fokuserat på att minska överanvändning av antibiotika, men det är minst lika bråttom att begränsa de oönskade utsläpp som på flera håll sker i samband med läkemedelstillverkning. Utsläppen skadar inte bara den lokala miljön utan utgör även en grogrund för resistenta bakterier – bakterier som i slutändan leder till att antibiotika inte längre biter på sjukdomar hos människor och djur.

Antibiotikaresistens skördar varje år omkring 700 000 liv. År 2050 förväntas den siffran ha stigit till 10 miljoner dödsfall per år, om inte åtgärder vidtas. Trots att problematiken sedan länge är välkänd och trots att flera internationella rapporter slagit larm – inklusive Swedwatchs rapport från 2020 om skadliga utsläpp från läkemedelsfabriker i Hyderabad, Indien – har endast få förbättringar skett. Ett par lovande initiativ har lanserats i Sverige de senaste åren, bland annat har svenska apotek introducerat en ”grön märkning” för mer hållbart producerade läkemedel. Men det rör sig om främst om frivilliga initiativ. Det är uppenbart att mer omfattande krafttag behövs givet att utsläppen från den globala läkemedelsindustrin fortsätter, inte minst på grund av den ständigt ökande efterfrågan på billigare generikamedicin.

Covid-19 pandemin har satt ytterligare press på läkemedelsindustrin i lågkostnadsländer som Indien, där regeringen nu bland annat satsar på en expansion av så kallade “bulk drug parks” och samtidigt inför lättnader i miljölagstiftningen. En svagare lagstiftning parallellt med en ökad produktion innebär en uppenbar risk för att utsläppen och spridningen av AMR ökar ytterligare.

Pandemin har gjort oss medvetna om vikten av tillgänglig, säker och billig medicin, men produktionen får inte ske på bekostnad av vare sig lokalbefolkningens hälsa eller de miljontals liv som redan har och förväntas att fortsätta skördas i spåren av antibiotikaresistens.

Läs mer här.

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

Relaterat innehåll

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch

Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige