Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Elektronikföretag måste skydda kvinnliga fabriksarbetare mot farliga kemikalier

Världsledande elektronikföretag kan inte garantera säkra arbetsförhållanden vid tillverkningen av mobiler och laptops i Filippinerna. Fabriksarbetare, varav majoriteten är kvinnor, utsätts för stora risker då de exponeras för hälsofarliga kemikalier. Swedwatch uppmanar till åtgärder och understryker att företagens insatserna behöver anta ett genusperspektiv.

I takt med att tillverkningen av elektronikprodukter såsom mobiltelefoner och laptops har flyttats till Sydostasien, har flera risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter följt med. Många kända varumärken har underleverantörer i Filippinerna där fabriksarbetare, varav majoriteten är kvinnor, utsätts för stora risker när de exponeras för hälsovådliga kemikalier i produktionen.

Riskerna har varit kända länge. Redan på 80-talet uppmärksammades att elektronikarbetare i Silicon Valley fick missfall och cancer när de utsattes för vissa kemikalier. Nu är det istället kvinnliga fabriksarbetare i Filippinerna som får betala priset för våra teknikprylar.

Som uppföljning på rapporten Toxic Tech ställde Swedwatch frågor om problematiken till IT-bolagen Dell, HP, Intel, Apple och Samsung. Svaren presenteras i briefingen Hazardous chemicals in ICT manufacturing and the impacts on female workers in the Philippines och visar att företagens processer för att garantera fabriksarbetarnas hälsa och säkerhet, i ett högriskland som Filippinerna, är otillräckliga.

-Den samlade bilden pekar på att företagen inte har tagit hänsyn till den svåra situationen för arbetare i Filippinerna och inte heller att vissa kemikalier drabbar kvinnor och gravida särskilt hårt, säger Olof Björnsson, researcher, Swedwatch.

Swedwatch uppmanar bolagen att utreda risker för arbetstagare i leverantörsleden och att vidta åtgärder som skyddar arbetstagare från att exponeras för farliga kemikalier. Eftersom kemikalier påverkar kvinnor och män på olika sätt behöver insatserna anta ett genusperspektiv. Läs mer här.

Briefingen har tagits fram inom kampanjen #MakeICTFair, som syftar till att förbättra levnads- och arbetsvillkoren för arbetstagare och samhällen som påverkas av produktion av ICT-produkter såsom mobiltelefoner och datorer. Make ICT Fair finansieras av EU och är delvis samfinansierat av Sida.

undersida-bild-2


Företagens svar:
Dell Statement

Intel Statement

Samsung Statement

Apple Response


Intervju med en av fabriksarbetarna i Filippinerna

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige