Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Tillverkning av kirugriska instrument i Sialkot, Pakistan 2015. Foto:Vilhelm Stokstad

Swedwatch: Tio förslag för att stärka hållbar offentlig upphandling

Revidera EU:s upphandlingsdirektiv genom att göra det obligatoriskt att inkludera och följa upp krav gällande mänskliga rättigheter och miljö i offentlig upphandling. Det är ett av de tio förslag som Swedwatch har tagit fram i syfte att stärka den offentliga upphandlingen som verktyg för att mildra och förhindra negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i globala leverantörsled.

Foto: Markus Spiske

Swedwatch inför COP27: Mänskliga rättigheter måste stå i fokus för klimatomställningen

Klimatkrisen är en av de absolut mest akuta, avgörande och komplexa frågor som mänskligheten och vår planet står inför. Med COP27 finns en möjlighet att öka takten i övergången bort från fossila bränslen till förnybart. Men om omställningen ska lyckas måste den inte bara vara snabb utan även rättvis och inkluderande. Det här är också ämnet för det sidoevent som Swedwatch och Naturskyddsföreningen

EKN måste kunna säga nej till importgarantier där risker för miljöförstöring, människorättskränkningar eller korruption är alltför stora

EKN måste kunna säga nej till importgarantier där risker för miljöförstöring, människorättskränkningar eller korruption är alltför stora

Det är grundläggande att Exportkreditnämnden, EKN, kan säga nej till affärer som riskerar att påverka klimatet och miljön negativt och där det finns risk för människorättskränkningar eller korruption. Det skriver Swedwatch i sitt remissvar med anledning av regeringens nya förslag på råvarugaranti - där EKN föreslås bli den myndighet som ska utfärda garantierna.

Refugees from the oil war, Unity State, 2002. Foto: Sven Torfinn.

Lundin Energy: Swedwatch files complaints against Aker BP and Aker ASA for failing to comply with the OECD guidelines

Thousands of people whose human rights were impacted by the operations of Swedish oil company Lundin Energy could end up without remedy when the company sells its assets to Norwegian Aker BP. Today, Swedwatch and seven other NGOs file a complaint against Aker BP and its owner Aker ASA for failing to comply with the OECD guidelines for multinational enterprises.

Visa mer

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige