Gå direkt till innehåll
Tillverkning av kirugriska instrument i Sialkot, Pakistan 2015. Foto:Vilhelm Stokstad
Tillverkning av kirugriska instrument i Sialkot, Pakistan 2015. Foto:Vilhelm Stokstad

Pressmeddelande -

Swedwatch: Tio förslag för att stärka hållbar offentlig upphandling

Revidera EU:s upphandlingsdirektiv genom att göra det obligatoriskt att inkludera och följa upp krav gällande mänskliga rättigheter och miljö i offentlig upphandling. Det är ett av de tio förslag som Swedwatch har tagit fram i syfte att stärka den offentliga upphandlingen som verktyg för att mildra och förhindra negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i globala leverantörsled.

Många varor som köps in av offentlig sektor tillverkas i länder där tillämpningen av arbetsrätt och miljörätt inte efterlevs och där mänskliga rättigheter inte respekteras. Den offentliga upphandlingens stora köpkraft, runt 800 miljarder varje år bara i Sverige och 2,4 biljoner i EU, gör den till ett strategiskt och viktigt verktyg för hållbar utveckling.

-Skattemedel måste användas på ett ansvarsfullt sätt och behöver bidra till människors och planetens välstånd och uppsatta hållbarhetsmål. Därför behöver det bli obligatoriskt att ställa och följa upp upphandlingskrav som tar hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled, säger Linda Scott Jakobsson, upphandlingsspecialist på Swedwatch.

  Swedwatch har under flera år arbetat med offentlig upphandling och lyft hur mänskliga rättigheter påverkas i den offentliga sektorns leverantörsled. Till exempel förekomsten av tvångsarbete på kycklingfabriker i Thailand, barnarbete och fruktansvärda arbetsvillkor under produktionen av kirurgiska instrument i Pakistan samt miljöpåverkan vid läkemedelstillverkning i Indien.

  Offentlig upphandling har identifierats som ett viktigt verktyg för att kunna skapa positiv förändring, men upphandlande myndigheter utnyttjar inte möjligheterna att ta socialt ansvar i sina inköp fullt ut.

  - Även om det finns upphandlande myndigheter i bland annat Sverige som både ställer och följer upp krav på mänskliga rättigheter i sina upphandlingar ställs enbart krav på lägsta pris i 55% av alla upphandlingar i EU, vilket pekar på att det inte tas tillräcklig hänsyn till hållbarhetsaspekter. I Sverige är det en minoritet som systematiskt följer upp hållbarhetskrav. Det här måste förändras – hållbar upphandling måste bli det nya normala, säger Linda Scott Jakobsson.

  Swedwatch har tagit fram tio förslag, som riktar sig till beslutsfattare i EU och i Sverige, kring vad som behövs för att stärka offentlig upphandling som verktyg för att bidra till en hållbar utveckling.

  Det handlar bland annat om att revidera EU:s upphandlingsdirektiv gällande offentlig upphandling och anpassa det efter FNs riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, i syfte att säkerställa att mänskliga rättigheter och miljö respekteras i de producerande länderna.

  Swedwatch förslår också att det föreslagna EU-direktivet gällande tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet, (som kommer att ställa krav på att företag gör så kallad human rights and environmenal due diligence) ska omfatta små- och medelstora företag som utgör majoriteten av alla leverantörer till offentlig sektor, samt innehålla möjligheten att exkludera leverantörer som inte uppfyller kraven i direktivet.

  Ökad transparens i leverantörsleden och ökade resurser för att ställa och följa upp krav är andra förslag, i syfte att stärka möjligheten hos den offentliga sektorn att använda upphandling som ett effektivt verktyg för hållbar utveckling.

  -Med rätt förutsättningar har den offentliga sektorn verkligen möjlighet att gå i främsta ledet här, säger Linda Scott Jakobsson.

   Läs mer om de tio förslagen här eller i det bifogade dokumentet. Mer information finns också här.

   Ämnen

   Kategorier


   Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

   Kontakter

   Ami Hedenborg

   Ami Hedenborg

   Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

   Relaterat innehåll

   For sustainable change

   Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

   Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

   Swedwatch

   Götgatan 100
   118 62 Stockholm
   Sverige