Gå direkt till innehåll
 Swedwatch kommenterar Aftonbladets granskning av ”fast-fashion”-fabriker i Bangladesh

Pressmeddelande -

Swedwatch kommenterar Aftonbladets granskning av ”fast-fashion”-fabriker i Bangladesh

Swedwatch kommenterar Aftonbladets granskning av ”fast-fashion”-fabriker i Bangladesh

Det är en viktig och skrämmande granskning som Aftonbladet gjort och den visar tydligt på behovet av det som Swedwatch och så många andra civilsamhällesorganisationer kräver - en tvingande EU-lag som gör att alla företag måste ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i sin verksamhet. Inte bara på pappret, utan också i praktiken.

Enligt Aftonbladets granskning är det åtminstone 4 av H&M:s fabriker som släpper ut förorenat vatten, vilket står i strid med HM:s policy. Aftonbladet uppger också att de spårat hemliga avloppskanaler och att de bekräftat utsläppen visuellt.

-Det är uppenbart att frivilliga riktlinjer kring företags ansvar för sin påverkan på mänskliga rättigheter och miljö inte räcker. Det är Aftonbladets rapportering ett sorgligt exempel på. Artiklarna visar också tydligt på det faktum att företag faktiskt måste betala för sitt hållbarhetsarbete, säger Sanjida Shamsher, researcher vid Swedwatch och som granskat textilbranschen i Bangladesh. Hon var i Gazipur 2017, ett av de områden som reportrarna i Aftonbladet besökt.

- Vi såg samma problem med utsläpp från textilfabriker när vi var där då. Vi såg barn som vadade i förorenade vattendrag och plockade upp döda fiskar, och att människor odlade sina grönsaker precis bredvid vattnet. Det är fruktansvärt att det här fortsätter. Problemet är att företagen inte behöver betala den faktiska kostnaden för vad och hur de producerar – de tvingas varken betala för förlorade fiskebestånd eller för sjukdomar som människor drabbas av till följd av utsläpp. Det är hög tid att vi får en lagstiftning på plats som ställer krav på företag att både kompensera och att producera verkligt hållbart, säger Sanjida Shamsher.

EU-kommissionen lade i februari fram ett förslag på bindande regler för företag verksamma både i EU och utanför EU. Men Swedwatch anser att lagförslaget behöver stärkas och, i högre grad, överensstämma med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer. Det är också viktigt att direktivet kommer omfatta företags helavärdekedja och att det ska gälla alla företag, inte bara storföretagen.

- Förutom att riktlinjerna måste vara bindande behöver de också bygga på konsultationer med intressenter, i det här fallet de boende i områdena vid fabrikerna. Genom Sveriges ordförandeskap i EU nästa år finns nu en unik möjlighet för regeringen att pusha för ett starkt EU-direktiv som faktiskt kan göra skillnad. Då skulle företagen som anlitar fabrikerna som förgiftar miljön kunna ställas till svars för det, och de som drabbats skulle kunna få kompensation för det de utsatts för, säger Sanjida Shamsher.

Läs mer om EU-direktivet gällande företagsansvar här: https://swedwatch.org/sv/publi...

Läs Swedwatchs analys av EU-kommissionens förslag och vad vi förväntar oss av svenska politiker inför ordförandeskapet 2023:
https://swedwatch.org/wp-conte...

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

Relaterat innehåll

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige