Gå direkt till innehåll
EKN måste kunna säga nej till importgarantier där risker för miljöförstöring, människorättskränkningar eller korruption är alltför stora

Pressmeddelande -

EKN måste kunna säga nej till importgarantier där risker för miljöförstöring, människorättskränkningar eller korruption är alltför stora

Det är grundläggande att Exportkreditnämnden, EKN, kan säga nej till affärer som riskerar att påverka klimatet och miljön negativt och där det finns risk för människorättskränkningar eller korruption. Det skriver Swedwatch i sitt remissvar med anledning av regeringens nya förslag på råvarugaranti - där EKN föreslås bli den myndighet som ska utfärda garantierna.

Swedwatch har särskilt fokuserat på gruvnäringen i sitt remissvar, eftersom gruvindustrin kan ha omfattande negativ påverkan på människor och miljö. Även om gruvnäringen behövs för energiomställningen visar Swedwatchs och andra organisationers rapporter att gruvindustrin i många länder orsakar eller bidrar till sådant som markkonflikter och ”landgrabbing”, tvångsförflyttningar, markförstörelse och miljöutsläpp – något som i sin tur gör att människor inte kan odla mat och saknar tillgång till rent vatten.

Kvinnor, barn, urfolk och miljö- och människorrättsförsvarare tillhör särskilt sårbara grupper som oftast drabbas hårdast av gruvutvinning på flera sätt, och i konfliktdrabbade områden kan beväpnade grupper ta kontroll över gruvor för att på så sätt finansiera sin krigsföring. I Demokratiska Republiken Kongo har till exempel militära grupper i samband med gruvutvinning utfört våldsamma och sexuella övergrepp på lokalbefolkningen, något som orsakat en humanitär katastrof. Arbetsmiljön är också ofta förenad med stor fara, inte minst i den småskaliga och oreglerade gruvverksamheten där barn- och tvångsarbete också förekommer.


Med andra ord, det finns mycket som kan gå fel under den långa tid ett gruvprojekt pågår.

-Det är av yttersta vikt att negativ påverkan på människor och miljö i de affärer som EKN ska ge kreditgaranti till undviks och att det ställs långtgående krav på att låntagaren gör en seriös och omfattande risk-och konsekvensanalys, en så kallad ”human rights and environmental due diligence” för att förebygga, mildra och gottgöra negativ påverkan. Det här arbetet måste kontrolleras löpande av både långivaren och EKN, säger Davide Maneschi, sakkunnig inom miljö- och klimatfrågor på Swedwatch och ansvarig för organisationens arbete kring hållbara finanser.


Swedwatch poängterar också i sitt remissvar att kontrollanterna bör vara försiktiga med att förlita sig på olika typer av branschinitiativ och certifieringar. Studier har visat att verifikat från branschinitiativ inte fungerar i praktiken, till exempel gällande konfliktmineralerna tenn, tantal och volfram. Det krävs att företagen gör egna undersökningar och inhämtar information för att kunna verifiera att mänskliga rättigheter och miljörättigheter respekteras.

-I enlighet med internationella riktlinjer får utvinning av råvaror aldrig ske utan hänsyn till miljövärden och mänskliga rättigheter - i hela produktionskedjan. Det är därför avgörande att EKN kan neka importgaranti om riskerna för miljöförstöring, människorättskränkningar eller korruption är alltför stora, säger Davide Maneschi.

Swedwatch anser också att det är nödvändigt med tydliga instruktioner till exportkreditnämnden, till exempel genom regleringsbrevet, som garanterar verkligt meningsfulla konsultationer med rättighetsinnehavare så som lokalsamhällen, urfolk och arbetstagare, inklusive skydd mot repressalier, och att människorätts- och miljöförsvarare ses som nyckelintressenter.

FAKTA
Det finns behov av att staten ska kunna utfärda kreditgarantier för att säkra tillgången av råvaror, så kallade råvarugarantier. Sådana garantier kan bidra till att säkra långfristiga leveransavtal för råvaror för svensk industri. Dessutom kan garantierna i sin tur främja en fortsatt utveckling av en resurseffektiv och hållbar industri som bidrar till att upprätthålla en konkurrenskraftig svensk, men även europeisk, ekonomi och sysselsättningsgrad. Detta enligt den svenska regeringen som nu i en ny promemoria författat en ny förordning om kreditgarantier för att säkra tillgången av råvaror och har startat en remissrunda för detta. Exportkreditnämnden, EKN; föreslås bli den myndighet som får rätt att utfärda sådana kreditgarantier. Swedwatch är en av remissinstanserna.

Hela remissvaret finns att läsa i bifogad pdf.

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

Relaterat innehåll

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige