Gå direkt till innehåll
Den nya EU-lagen om företags due diligence måste täcka hela värdekedjan

Pressmeddelande -

Den nya EU-lagen om företags due diligence måste täcka hela värdekedjan

Tillsammans med fyra civilsamhällsorganisationer publicerar idag Swedwatch en rapport som visar hur flera företag i högriskbranscher både kunde och borde ha förhindrat en negativ påverkan på mänskliga rättigheter. De skulle ha gjort en så kallad ”downstream due diligence”, det vill säga en riskanalys nedströms i värdekedjan av hur deras produkter kunde komma att användas – något som rapportförfattarna menar måste inkluderas i den nya EU-lag om företags due diligence-ansvar i hållbarhetsfrågor som just nu diskuteras i EU, (the Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD).

Sedan EU-kommissionen presenterade sitt förslag till direktiv i februari 2022 har frågan om vad direktivet ska innehålla debatterats och diskuterats livligt i många instanser inom EU. I slutet av maj väntas Europaparlamentet anta sin ståndpunkt, innan trilogförhandlingarna mellan kommissionen, rådet och parlamentet sätter i gång under det spanska ordförandeskapet. En avgörande aspekt som måste finnas med är företags ansvar att göra en riskbaserad due diligence av hela värdekedjan, i enlighet både med internationella standarder för hur företag ska agera och i enlighet med vad olika FN-instanser och flera företag har efterlyst.

-Vi är oroliga över den nuvarande inställning som finns inom Europeiska unionens råd. Enligt den ska företag undantas från ansvar för den skada som deras produkter eller tjänster skulle kunna orsaka. Det är oerhört viktigt att medlemsländer som Sverige nu driver på för ett direktiv som fullt ut linjerar med de ramverk som finns idag, säger Charlotte Junghus, researcher vid Swedwatch och medförfattare till rapporten.

Enligt OECDs riktlinjer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGPs) har de förväntningar som finns på företag när det gäller att göra sin due diligence, alltid – ända sedan principerna och riktlinjerna kom till 2011 - inneburit att det ska göras en översyn av hela värdekedjan, från utvinning av råvaror till hur produkten eller tjänsten används av slutkunden.

-Det finns en tydlig internationell konsensus när det gäller behovet av att företag gör en due diligence som innefattar hela värdekedjan. Som civilsamhällesorganisation ser vi med stor oro på försök som görs för att urvattna det nuvarande förslaget, säger Charlotte Junghus.

Rapporten “A little downstream goes a long way: How downstream due diligence can prevent and mitigate harm” skildrar fem fallstudier av företag involverade i högriskbranscher. Hur företagen har agerat och borde ha agerat analyseras genom referenser till OECDs riktlinjer och UNGPs principer. Medförfattare till rapporten är SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations), ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights), OECD Watch och ECCJ (European Coalition for Corporate Justice).

-Baserad på vår analys ser vi ingen anledning till att det inte skulle vara möjligt för företag att göra en due diligence av hela värdekedjan, eller varför företag skulle slippa att göra det. Tvärtom har det visat sig vara praktiskt möjligt att genomföra, vilket i sin tur spelar en avgörande roll för rättighetsinnehavare vars mänskliga rättigheter riskerar att påverkas, säger Charlotte Junghus.

Rapporten täcker in flera sektorer, där flera karaktäriseras av stora risker i värdekedjan. Dessa fall och företag ingår:

- Tillverkning och export av militär utrustning som kan ha använts av den Saudi-ledda koalitionen i Jemen - RWM Italia SpA (Italien)
-Brytning av ädelsten som orsakat människorättskränkningar och miljöförstöring i Myanmar- Caterpillar (USA), Komatsu (Japan), Volvo CE (Sverige)
-Utrustning (värmeväxlare) som skickats till den ryska Svartahavsflottan - Danfoss (Danmark)
-Bankers inblandning i ett fossilt bränsleprojekt i Moçambique - Société Générale and Crédit Agricole (Frankrike)
-Exponering för farliga bekämpningsmedel i Indien - Syngenta (Schweiz)

Alla företag som nämns i rapporten har fått tillfälle att läsa rapporten och kommentera den, deras kommentarer är publicerade på Swedwatch webbplats: https://swedwatch.org/sv/theme...

De praktiska steg som föreslås i rapporten bekräftar att samma logik och samma steg som tas när det gäller att göra due diligence i producentledet för att förhindra människorättskränkningar även gäller för en due diligence av slutanvändningen av ett företags produkter eller tjänster.


SWEDWATCHS REKOMMENDATIONER
Swedwatch, och civilsamhällesorganisationerna som är medförfattare till rapporten, uppmanar EU:s lagstiftande organ att säkerställa att direktivet gällande företags due diligence-ansvar i hållbarhetsfrågor (CSDDD) inkluderar:

-Hela värdekedjan.

-“A risk-based approach” – det vill säga säkerställa att företag utgår från en riskbaserad ansats när de prioriterar risker och påverkan och prioriterar efter mest väsentlig risk eller skada, och inte utifrån affärsrelationernas natur.

-Finanssektorn.

-Vapensektorn samt produkter med dubbla användningsområden, det vill säga allt från drönare till kemikalier.

FAKTA
“Downstream due diligence” refererar till ett företags försök att hindra, dämpa och kompensera negativ påverkan på mänskliga rättigheter som kopplas till företagets produkter eller tjänster och som sker efter det att företaget har tillverkat eller levererat produkten eller tjänsten till tredje part.

Länk till mer info om rapporten.


Länk till mer info om CSDDD och vad Swedwatch vill se i direktivet om företagsansvar.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

Relaterat innehåll

Swedwatch: Äntligen en politisk överenskommelse om en EU-lag gällande företagsansvar – men den hade kunnat vara ännu starkare

Swedwatch: Äntligen en politisk överenskommelse om en EU-lag gällande företagsansvar – men den hade kunnat vara ännu starkare

Swedwatch välkomnar att en politisk överenskommelse nu äntligen har klubbats i EU när det gäller innehållet i den kommande EU-lagstiftningen om företagsansvar gällande mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD). Samtidigt saknas flera viktiga element. Till exempel kommer inte finansiella aktörer att omfattas fullt ut vilket är oerhört problematiskt.

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige