Gå direkt till innehåll
Swedwatchs årsrapport 2022

Pressmeddelande -

Swedwatchs årsrapport 2022

Företags ansvar när det gäller sponsring vid stora idrottsevent, allas rätt till en ren och hälsosam miljö och företags roll när det gäller verka för fred i konfliktområden som Liberia och Sierra Leone är några av de ämnen som Swedwatch gjort research på under 2022.


I “Highlights for 2022” presenterar Swedwatch varje år några av organisationens viktigaste aktiviteter och resultat under året, kopplade till de tre långsiktiga mål som Swedwatch arbetar mot: en ansvarsfull användning av naturresurser, hållbara och rättvisa värdekedjor samt ett utökat civilsamhälle där människorättsförsvarare och rättighetsbärare kan agera tryggt.

-Vi kan konstatera att företags och staters negativa inverkan på mänskliga rättigheter fortsatte under 2022. Vi såg hur klimatförändringar och miljöförstöring drabbade många hårt, inte minst alla som redan lever i en utsatt situation, vi såg hur globala leverantörsled innebar stora risker för både människor och miljö och vi såg hur motståndet mot civilsamhällesaktörer och människorätts-och miljörättsförsvarare ökade. Allt detta är mycket alarmerande och oroande, säger Alice Blondel, kanslichef på Swedwatch.

Under 2022 har Swedwatch fortsatt att skapa dialog mellan olika aktörer globalt och arbetat för att säkerställa att rättighetsbärare och deras perspektiv alltid står i centrum.

-Det arbete Swedwatch gör behövs idag mer än någonsin. Att dokumentera och rapportera om när företag påverkar mänskliga rättigheter, miljön eller bägge delarna negativt utgör grunden för vår verksamhet och det här arbetet kommer att fortsätta under 2023, i nära samarbete med våra partnerorganisationer, säger Alice Blondel.

Swedwatch har sedan 2003 gjort utredningsarbete i över 40 länder och publicerat över 100 rapporter som handlar om företags påverkan inom olika sektorer när det gäller mänskliga rättigheter och miljö. I november 2023 firar Swedwatch 20-årsjubileum.

Läs mer här:
Swedwatchs arbete och resultat 2021 – en översikt - Swedwatch

FAKTA
Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Organisationens mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar organisationen för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatchs arbete grundar sig på internationellt erkända ramverk inom mänskliga rättigheter och miljö, på internationella konventioner och på andra frivilliga ramverk såsom FN:s vägledande principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt bidrar till globala åtaganden såsom Parisavtalet och Agenda 2030.

Organisationen arbetar med tre teman som genomsyrar allt arbete:

  • klimat
  • konflikt
  • jämställdhet

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch

Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige