Gå direkt till innehåll
Swedwatch aktiviteter under Stockholm +50

Pressmeddelande -

Swedwatch aktiviteter under Stockholm +50

Swedwatch arrangerar och medverkar i flera event under det internationella miljötoppmötet Stockholm+50 som går av stapeln den 2-3 juni. På eventen deltar flera internationella gäster, bland dessa finns två FN-rapportörer och flera människorättsförsvarare.

Den 2-3 juni 2022 på Älvsjömässan i Stockholm arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd tillsammans med Kenya. Det är då femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen med Stockholm+50 är enligt regeringen att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att ”öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför”.

Swedwatch arrangerar ett sidoevent i samband med högnivåmötet: Safeguarding the Right to a Healthy Environment: Roles of defenders and business actors

Syftet med eventet, där deltagarna också kommer att bidra till innehållet, är att tydliggöra vilket ansvar stater och företag har när det gäller att säkerställa rätten till en trygg, ren, hälsosam och hållbar miljö. Eventet kommer också belysa den fundamentala roll som mänskliga rättigheter och miljörättsförsvarare spelar för att uppnå detta, och det behov som finns av konkreta åtgärder för att skydda människorättsförsvarare så att de kan verka utan att utsättas för hot, hat, våld och trakasserier. Utgångspunkten för diskussionen är den resolution om ”Right to a healthy environment” som antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter i oktober 2021.

Mötet är öppet för alla som är ackrediterade till högnivåmötet, samt för media.
Media hittar information här om hur de anmäler sig:

Plats: Älvsjömässan, Stockholm
Tid: 3 juni, kl 13:00-14.15

Eventet kommer vara på engelska, och det kommer serveras mat och dryck från klockan 12.30
Eventet spelas in och kommer kunna ses i efterhand.

Deltagare:
-Jennifer del Rosario-Malonzo, Executive Director, IBON International, Filippinerna
-Radiatu H.S. Kahnplaye, Head of Administration and Finance at Green Advocates International (GAI), Policy Advisor for the Natural Resources Women Platform in Liberia.
-David Boyd, FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö
-Charlotta Szczepanowski, chef hållbarhet och kvalitet, Coop Sverige
-Yayoi Lagerqvist, moderator, Swedwatch, researcher med fokus på naturresurser

Medarrangörer: Afrikagrupperna, Amnesty International, Business and Human Rights Resource Centre, Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES, Colombia), ForumCiv, Green Advocates (Liberia), IBON International (Filipppinerna), Latinamerikagrupperna, Svenska Naturskyddsföreningen och We Effect

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Swedwatch arrangerar också en paneldiskussion på Folkets Forum: What is needed to safeguard the Right to a Healthy Environment in the context of harmful business activities?

Paneldiskussionen kommer belysa vad som händer när lokalbefolkning och ekosystem drabbas av miljöförstöring och giftiga utsläpp orsakade av offentliga och privata aktörer. Diskussionen tar avstamp i fallet Arica, Chile, där boende under 1980-talet exponerades för giftigt avfall från Sverige – och i många år sökt gottgörelse för detta. Ett annat fall som tas upp handlar om utsläpp från gummiindustrin i Liberia, där fokus ligger på vilka skyldigheter stater och företag har när det gäller att säkerställa rätten till en hälsosam, ren och hållbar miljö, i enlighet med den nya resolutionen. Och vilka mekanismer som måste finnas på plats för att framtida miljöorättvisor ska undvikas.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: 1 juni, kl 10.00-10.45

Eventet är öppet för allmänheten och ingen föranmälan krävs, men det går att registrera sig. Panelsamtalet kommer vara på engelska. Kaffe serveras innan det börjar.

Deltagare:
-
Marcos Orellana, FN:s specialrapportör kring miljögifter och mänskliga rättigheter
-
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet och en av de jurister som representerade de boende i Arica
-Radiatu H.S. Kahnplaye, Head of Administration and Finance at Green Advocates International (GAI), Policy Advisor for the Natural Resources Women Platform in Liberia.
-Malena Wåhlin, moderator, Swedwatch, ansvarig för organisationens arbete när det gäller människorättsförsvarare

Medarrangörer:
 Arica Fundation para la Democracia Ambiental, Business and Human Rights Resource Centre, ForumCiv, Green Advocates International, Mamitas del Plomo, Latinamerikagrupperna och Naturskyddsföreningen.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Swedwatch är även medarrangör till ett panelsamtal med tre representanter för civilsamhällesorganisationer som arbetar med miljöförsvarare runt om i världen: Environmental defenders and the struggle for the right to a healthy environment. Samtalet ingår i FN-förbundets arrangemang ”Stockholm +50 – The Peoples’ Perspective”.

Plats: Kulturhuset
Tid: 31 maj, kl 14.20-14.50

Arrangemanget är öppet för allmänheten och livesänds. Föranmälan krävs: https://fn.se/stockholm50/conference/
Paneldiskussionen sker på engelska.

Deltagare
-
Ivan Phell Enrile, Climate Justice Programme Manager of IBON International, Filippinerna
-John Yayah Tarawalie, Fundraising Coach/Project Officer, Sierra Leone Network on the Right to Food (SiLNORF)
-Daniel Ortiz Gallego, researcher vid Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES), Colombia (med via länk)
-Karin Lexén, moderator, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Medarrangörer: Afrikagrupperna, Business & Human Rights Resource Centre, ForumCiv, Latinamerikagrupperna och Naturskyddsföreningen


Om intresse finns för intervjuer på förhand med de internationella gästerna kan det ordnas för ett begränsat antal medier. Kontakta då Ami Hedenborg på ami@swedwatch.org, eller ring 0709 32 92 49.

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

Relaterat innehåll

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige