Gå direkt till innehåll
Foto: Pixabay, Oljamu
Foto: Pixabay, Oljamu

Pressmeddelande -

MR-försvarare på bananplantager i Ecuador dödshotade – Swedwatch uppmanar företag att agera


Swedwatch har startat ett upprop till stöd för tre kvinnliga människorättsförsvarare som utsatts för dödshot i Ecuador. Kvinnorna hör till organisationen ASTAC som arbetar med att skydda bananarbetares rättigheter i landet. I uppropet, som hittills undertecknats av över 30 civilsamhällesorganisationer, uppmanas företag som köper bananer från Ecuador att ta kontakt med både sina leverantörer och med regeringen i Ecuador för att bidra till att säkerställa att attackerna upphör och att de ansvariga ställs inför rätta.

Det var den 4 oktober som Maricela Guzmán, Diana Montoya och Miriam Ternoz från ASTAC fick identiska WhatsApp-meddelanden där avsändarna hotade med att döda dem. Meddelandet innehöll detaljerad information om deras familjemedlemmar och deras adresser. De tre kvinnorna, som arbetar som samordnare för den ecuadorianska fackföreningen ASTAC (Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos) uppmanades att upphöra med att försvara arbetstagarnas rättigheter och att framöver inte blanda sig i bananföretagens intressen.

-Företag som köper bananer från Ecuador måste nu göra vad de kan för att fördöma hoten och försvara MR-försvarares rätt att verka fritt och utan hot om repressalier. De måste ta kontakt med sina leverantörer och även med regeringen i Ecuador för att trycka på för att fallet utreds och att gärningsmännen hålls ansvariga. De bör även införa nolltoleranspolicyer mot attacker mot människorättsförsvarare, säger Malena Wåhlin, ansvarig för arbetet med människorättsförsvarare på Swedwatch.

I Sverige är det flera bolag som köper bananer från Ecuador, bland annat Axfood, Coop och ICA. Swedwatch är nu i kontakt med företag och har även dialog med ETI, Ethical Trading Initiative Sverige, ett nätverk som i sin tur samlar företag, bland annat livsmedelskedjor som köper bananer från Ecuador.

-Swedwatch hoppas att företagen kommer vilja agera när de hör vad som hänt, och vi vet att flera redan gör det, säger Malena Wåhlin.

ASTAC har arbetat med att förbättra arbetstagares rättigheter, frågor som rör hälsa och säkerhet samt miljöpåverkan relaterade till banansektorn i över ett decennium. De har också sedan tidigare erfarenhet av att deras medarbetare hotats på olika sätt, bland annat med rättsliga repressalier.

Swedwatch rekommendationer
Swedwatch och de övriga civilsamhällsoranisationerna som undertecknat uppropet - bland dem till exempel Oxfam Germany, Frontline Defenders, Global Witness och OECD Watch - uppmanar företag som köper bananer från Ecuador att:

• Vidta effektiva åtgärder för att bidra till att säkerställa säkerheten för ASTAC:s personal och medlemmar, inklusive att fördöma handlingarna och ta kontakt med statliga aktörer i Ecuador och andra relevanta parter för att uppmana till att fallet snabbt utreds och att gärningspersonerna åtalas.

• Ta kontakt med leverantörer och relevanta branschföreningar och inkludera en nolltoleransprincip för alla former av inblandning i attacker mot människorättsförsvarare i affärsrelationer, kontrakt och avtal.

• Genomföra kontinuerlig due diligence vad gäller mänskliga rättigheter, inklusive bedömningen av möjligheten att utöva rätten till yttrandefrihet, organisationsfrihet och demonstrationsfrihet samt situationen för människorättsförsvarare överlag, och att engagera sig i meningsfullt samråd med människorättsförsvarare.

Länk till uppropet:
https://swedwatch.org/publicat...

Länk till BHRRC (Business & Human Rights Resource Centre) som skriver om uppropet:
https://www.business-humanrigh..


FAKTA:
Attacker mot människorättsförsvarare och miljörättsförsvarare sker över hela världen, och mörkertalet är stort. BHRRC har kartlagt attacker mot MR-försvarare sedan 2015 och en av de regioner där det sker allra flest attacker är Latinamerika. Enligt Front Line Defenders senaste sammanställning dödades minst 401 människorättsförsvarare i 26 länder under 2022, jämfört med minst 358 dödade personer i 35 länder under 2021. Under 2022 skedde 80 procent av dödsfallen i fem länder; Colombia, Ukraina, Mexiko, Brasilien och Honduras.

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch

Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige