Gå direkt till innehåll
Inför avsparken i Qatar - Swedwatch uppmanar sponsorer att agera kraftfullt för mänskliga rättigheter

Pressmeddelande -

Inför avsparken i Qatar - Swedwatch uppmanar sponsorer att agera kraftfullt för mänskliga rättigheter

Företag som via sponsring använder sport för att göra reklam för produkter eller sina tjänster måste agera när mänskliga rättigheter påverkas. I en ny rapport, Caught Offside: The role of sport sponsors in upholding human rights, uppmanar Swedwatch företagen att ta lärdom av VM i Qatar 2022 och att inkludera mänskliga rättigheter i framtida sponsoravtal. Rapporten innehåller också vittnesmål från migrantarbetare från Bangladesh som berättar om svårigheter de mött under sin tid i Qatar.

-Det är stötande att se hur många företag det är som profiterat på herrarnas VM i Qatar medan migrantarbetarna betalat priset. Det här är en tragedi som inte får upprepas, säger Olof Björnsson, researcher på Swedwatch och författare till rapporten.

Ett av vittnesmålen i rapporten kommer från Mominul. När han migrerade till Qatar var han bara 16 år. En rekryteringsfirma övertygade hans pappa om att ljuga om Mominuls ålder och tog 4600 euro i rekryteringsavgift. I Mominuls kontrakt står det att han blev lovad 250 euro i månaden, plus övertidsersättning, i lön.

-Jag jobbade 10-11 timmar per dag. Jag fick bara 190 euro per månad i lön och ingen ersättning för övertid. Efter 11 månader tog företaget mitt ID-kort och köpte en returbiljett till mig. Men jag ville inte åka hem så jag sprang i väg och gömde mig i djungeln. Jag hittade ett annat jobb, men de betalade mig inte det de skulle. När polisen tog mig blev jag hemskickad eftersom jag inte hade något arbetstillstånd.

Mominuls familj kunde bara betala tillbaka en tredjedel av rekryteringskostnaden med sina besparingar. Hans pappa sålde senare en bit land för att kunna betala av på det lån som familjen tagit för Mominuls skull. De har fortfarande inte betalat tillbaka alla sina lån.

Situationen för tusentals migrantarbetare, som gjort herrarnas fotbolls-VM möjligt, har fått stor uppmärksamhet. Men de senaste åren har många andra sportmästerskap ägt rum i länder som också har fått massiv kritik för sin brist på mänskliga rättigheter.

Inget av de här evenemangen hade kunnat arrangeras om inte företag varit inblandade, allt från de bolag som bygger arenor och hotell och de företag i tjänstesektorn som bemannar dessa, till flygbolag, säkerhetsföretag och de mediabolag som köper sändningsrättigheterna.

Swedwatch rapport fokuserar på en viss typ av företagsaktör: sportsponsorerna. De här företagen bygger sin image, och ökar sina intäkter, genom att associera sina varumärken med förbund, lag eller evenemang.

-Sport handlar också om business. Och sponsringsavtal är inte annorlunda än andra affärsrelationer. Det innebär att företag har ett ansvar att agera på påverkan av mänskliga rättigheter som kopplas till evenemangen, lagen eller förbunden som de väljer att sponsra, säger Olof Björnsson.

Genom de här avtalen blir sportevenemanget en del av ett företags värdekedja, vilket innebär att enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) ska företaget göra det som kallas en Human Rights Due Diligence (HRDD), en risk-och konsekvensanalys, för att proaktivt bedöma faktiska och potentiella risker när det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter – och agera på dessa risker.

Swedwatch uppmanar sponsrande företag att göra en gedigen risk- och konsekvensanalys genom hela värdekedjan, både under förberedelserna av ett evenemang och under dess genomförande. Risk-och konsekvensanalysen ska genomföras i dialog med arbetare och andra berörda, inklusive människorättsförsvarare. I rapporten uppmanar Swedwatch också lagstiftare att införa bindande regler för HRDD som även innefattar sponsorer och som innebär att företag kan ställas till svars vid brister.

-Sponsrande företag borde även konsultera arbetare och andra rättighetsbärare, lära av deras erfarenheter och se till att de har tydliga mekanismer på plats så att de vars rättigheter påverkats kan få gottgörelse. Om ett företag inte gör detta visar det att företaget inte tar mänskliga rättigheter på allvar, säger Olof Björnsson.

I samband med herrarnas fotbolls-VM i Qatar har civilsamhällesorganisationer uppmanat FIFA, det Internationella fotbollsförbundet, att gottgöra migrantarbetare som drabbats. Även sponsorer borde ta en aktiv roll i den här processen. Men även om gottgörelse är en viktig del när det gäller mänskliga rättigheter skulle mycket av den skada som skett ha kunnat undvikas genom preventiva åtgärder.

-Det måste dras lärdomar från det som nu sker i Qatar. För att undvika att sportevenemang i framtiden arrangeras till priset av att till exempel migrantarbetare utnyttjas måste sponsrande företag säkerställa att mänskliga rättigheter har en central roll inför och under de här evenemangen, säger Olof Björnsson.

Swedwatch har arbetat med sponsorer av stora idrottsevenemang och deras ansvar för mänskliga rättigheter sedan 2014 och har publicerat flera rapporter och briefing papers i ämnet

Swedwatchs rekommendationer i korthet:
*Företag ska göra en risk-och konsekvensanalys (HRDD) i hela sin värdekedja, inklusive sitt sponsorskap, för att kartlägga faktisk och möjlig negativ påverkan på mänskliga rättigheter. De ska agera på vad de hittat, antingen direkt eller genom att använda sig av sin möjlighet att påverka aktören som sponsras.

*Företag måste säkerställa att arbetare och andra rättighetsbärare har tillgång till effektiva, tillgängliga och transparenta mekanismer där de kan anmäla missförhållanden och påverkan på mänskliga rättigheter kan gottgöras. Företag måste säkerställa att risk-och konsekvensanalyser görs i konsultation med de rättighetsbärare som berörs eller med trovärdiga civilsamhällesaktörer såsom människorättsförsvarare, akademiker, fackföreningar och oberoende experter på mänskliga rättigheter.

*Regeringar måste införa en obligatorisk HRDD-lagstiftning som går i linje med UNGP och som täcker in alla företag och som omfattar ett företags hela värdekedja, inklusive sponsringsverksamhet.

Swedwatch tidigare rapporter om sportsponsorer och mänskliga rättigheter:
https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2021/01/russiabriefswedwatch.pdf

https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2016/12/swedwatch_manskliga_rattigheter_pa_hal_is.pdf

https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2021/01/swedwatch-deolympiskakrankningarna.pdf

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda. 

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige