Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gemensamt uttalande från Swedwatch och flera civilsamhällesorganisationer med anledning av att Afry avslutar verksamhet i Myanmar


Swedwatch har idag publicerat ett gemensamt uttalande tillsammans med Justice for Myanmar, Svenska Burmakommittén, Olof Palmes Internationella Center och Fair Finance Guide med anledning av att teknikbolaget Afry annonserat att de avslutar sin medverkan i vattenkraftsprojekt i Myanmar.

Organisationerna välkomnar att företaget beslutat att upphöra med sin affärsverksamhet med militärjuntan men är fortsatt oroade över att det tog så lång tid för Afry att agera, med tanke på de stora risker en sådan affärsrelation har för mänskliga rättigheter.

I uttalandet uppmanas företaget publicera den due diligence-process gällande påverkan på mänskliga rättigheter som bolaget uppger att det genomfört, eftersom Afry fastslår att företaget inte har bidragit till några människorättskränkningar.

-Verkar ett företag i ett land där militären tagit makten och begår grova kränkningar, behöver det säkerställa att det inte på något sätt bidrar till de här kränkningarna. Arbetet med att se över riskerna med sin verksamhet bör vara ett ständigt pågående arbete, särskilt i risk- och konfliktmiljöer. För att veta om företagets slutsatser är rimliga behöver arbetet vara transparent, säger Malena Wåhlin, ansvarig för arbetet med människorättsförsvarare på Swedwatch.

Likaså uppmanar Swedwatch och övriga undertecknare Afry att göra en ansvarsfull exit från Myanmar. Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter måste alla beslut om att lämna göras med en riskanalys som grund. En exit-strategi bör utformas i nära dialog med lokala civilsamhällesaktörer.

-Det är av yttersta vikt att företaget undersöker om beslutet att lämna Myanmar får några negativa konsekvenser för de som direkt påverkas, som de boende i området till exempel. Om inte deras exit görs korrekt och med mänskliga rättigheter i fokus riskerar lokalsamhällen att behöva möta olika svårigheter själva och deras möjligheter att få gottgörelse minskar, säger Malena Wåhlin.

Länk till uttalandet finns bifogat som pdf.

Ämnen

Kategorier


Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49
Jenny Haraldsson Molin

Jenny Haraldsson Molin

Presskontakt Head of Outreach and Advocacy 0707 410370

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige