Gå direkt till innehåll
Webbinarium: Hållbarhetsrisker vid upphandling – pandemin & textilindustrin

Webbinarium: Hållbarhetsrisker vid upphandling – pandemin & textilindustrin

Tid 21 Oktober 2021 00:00 – 00:00

Många varor som köps in av offentlig sektor tillverkas i länder med bristande miljöskydd. Det finns också en risk att produktionen av varorna orsakat negativ påverkan på mänskliga rättigheter, och framställts under svåra arbetsvillkor.

För att öka kunskapen om vilka risker som är associerade med upphandlingen av olika produktgrupper, arrangerade Swedwatch, tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, en temabaserad webbinarieserie under hösten 2021. Det andra webbinariet ägde rum den 21 oktober och berörde Covid-19-pandemins inverkan på globala leverantörskedjor, med textilproduktionen som exempel.

Kategorier

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige