Gå direkt till innehåll
Stockholm50: Safeguarding the Right to a Healthy Environment: Roles of defenders and business actors

Stockholm50: Safeguarding the Right to a Healthy Environment: Roles of defenders and business actors

Tid 3 Juni 2022 00:00 – 00:00

Plats Stockholm50, Älvsjömässan

Swedwatch arrangerade ett sidoevent i samband med högnivåmötet Stockholm50 som ägde rum på Älvsjömässan 2-3 juni 2022: Safeguarding the Right to a Healthy Environment: Roles of defenders and business actors

Syftet med eventet, där deltagarna också bidrog till innehållet, var att tydliggöra vilket ansvar stater och företag har när det gäller att säkerställa rätten till en trygg, ren, hälsosam och hållbar miljö. Eventet visade också på den fundamentala roll som mänskliga rättigheter och miljörättsförsvarare spelar för att uppnå detta, och det behov som finns av konkreta åtgärder för att skydda människorättsförsvarare så att de kan verka utan att utsättas för hot, hat, våld och trakasserier. Utgångspunkten för diskussionen var den resolution om ”Right to a healthy environment” som antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter i oktober 2021.

Deltagare:
-Jennifer del Rosario-Malonzo, Executive Director, IBON International, Filippinerna
-Radiatu H.S. Kahnplaye, Head of Administration and Finance at Green Advocates International (GAI), Policy Advisor for the Natural Resources Women Platform in Liberia.
-David Boyd, FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö
-Charlotta Szczepanowski, chef hållbarhet och kvalitet, Coop Sverige
-Yayoi Lagerqvist, moderator, Swedwatch, researcher med fokus på naturresurser

Medarrangörer: Afrikagrupperna, Amnesty International, Business and Human Rights Resource Centre, Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES, Colombia), ForumCiv, Green Advocates (Liberia), IBON International (Filipppinerna), Latinamerikagrupperna, Svenska Naturskyddsföreningen och We Effect

Kategorier

Kontakter

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Media Manager 0709 32 92 49

For sustainable change

Swedwatch är en ideell och politiskt obunden researchorganisation. Vårt mål är att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och att rättighetsinnehavare kan göra sina röster hörda.

Genom att uppmärksamma missförhållanden och skapa dialog mellan företag, beslutsfattare och civilsamhälle verkar vi för att skapa bestående och hållbara förändringar.

Swedwatch
Götgatan 100
118 62 Stockholm
Sverige